Инструменти и принадлежности


Газови горелки
Модел Мярка
FH 1630-S-TS Газова горелка комплект бр

Каталог    0071_8[1].06[1]


Комплекти инструменти
Модел Мярка
Комплекти инструменти бр
Каталог    0071_8[1].06[1]

Инструменти и принадлежности
Модел Мярка
Инструменти и помощни елементи бр
Каталог    0071_8[1].06[1]

Инструменти и помощни елементи

Модел Мярка
EPPA-034-A -спирална пружина 12-20mm, H-13mm бр.
EPPA-034-B -спирална пружина 17-28mm, H-13mm бр.
EPPA-034-C -спирална пружина 25-40mm, H-13mm бр.
EPPA-034-D -спирална пружина 36-60mm, H-13mm бр.
EPPA-034-E -спирална пружина 17-29mm, H-25mm бр.
EPPA-034-F -спирална пружина 30-39mm, H-25mm бр.
EPPA-034-G -спирална пружина 40-60mm, H-25mm бр.
EPPA-034-H -спирална пружина 50-75mm, H-30mm бр.

Каталог   EPP-0106-6_03


Запълващи и херметизиращи ленти

Модел Мярка
EPPA 206-4-250 -запълващ мастик за сечения под 95mm? бр.
EPPA 206-2-A -запълваща херм.лента, 50х2mm бр.
EPPA 206-4-A -запълваща херм.лента, 50х4mm бр.
Каталог