Ремонтни тръби и маншети


Ремонтни маншети за кабели с пластмасова и хартиено-импрегнирана изолация CRSM
Модел Мярка
CRSM 34/10-1500 -реп.маншет, кабел? 11-21mm, L-1500 бр
CRSM 53/13-1500 -реп.маншет, кабел? 17-32mm, L-1500 бр
CRSM 84/20-1500 -реп.маншет, кабел? 24-50mm, L-1500 бр
CRSM 107/29-1500 -реп.маншет, кабел? 31-65mm, L-1500 бр
CRSM 143/36-1500 -реп.маншет, кабел? 33-86mm, L-1500 бр
CRSM 198/55-1500 -реп.маншет, кабел? 56-120mm, L-1500 бр
CRSM 250/98-1500 -реп.маншет, кабел? 103-150mm, L-1500 бр
EXRM-0538 -скоба за реп.маншет CRSM, голяма бр
EXRM-0268 -скоба за реп.маншет CRSM, малка бр

Каталог   EPP-0104-1_02


Ремонтни маншети за кабели с каучукова изолация MRSM
Модел Мярка
Ремонтни маншети за кабели с каучукова изолация MRSM бр

Херметизиращи ръкавици за разделката с 2 до 5 пръста
Модел Мярка
Фиброармирани ремонтни маншети RFSM бр
Каталог

Дебелостенни термосвиваеми тръби WCSM

Модел Мярка
WCSM 9/ 3-S -термосв.тръба дебелост.леп., кабел? 3,5-8mm м
WCSM 13/ 4-S -термосв.тръба дебелост.леп., кабел? 4,5-11mm м
WCSM 20/ 6-S -термосв.тръба дебелост.леп., кабел? 6,5-17,5mm м
WCSM 33/ 8-S -термосв.тръба дебелост.леп., кабел? 9-30mm м
WCSM 43/12-S -термосв.тръба дебелост.леп., кабел? 13-39mm м
WCSM 51/16-S -термосв.тръба дебелост.леп., кабел? 17,5-44mm м
WCSM 70/21-S -термосв.тръба дебелост.леп., кабел? 23-62mm м
WCSM 85/25-S -термосв.тръба дебелост.леп., кабел? 27-76mm м
WCSM 105/30-S -термосв.тръба дебелост.леп., кабел? 33-94mm м
WCSM 130/36-S -термосв.тръба дебелост.леп., кабел? 40-117mm м
WCSM 160/50-S -термосв.тръба дебелост.леп., кабел? 55-145mm м
WCSM 180/50-S -термосв.тръба дебелост.леп., кабел? 55-155mm м

Каталог   EPP-0106-6_03


Дебелостенни, халогеннесъдържащи, неразпространяващи горенето, термосвиваеми тръби ZCSM

Модел Мярка
Дебелостенни, халогеннесъдържащи, неразпространяващи горенето, термосвиваеми тръби ZCSM бр
Каталог   

Дебелостенни, гъвкави, неразпространяващи горенето, термосвиваеми тръби FCSM
Модел Мярка
FCSM 9/ 3-S -тс тръба дебелост.нерз.горене леп.,каб.? 3,5-8mm м
FCSM 19/ 6-S -тс тръба дебелост.нерз.горене леп.,каб.? 6,5-17mm м
FCSM 28/ 9-S -тс тръба дебелост.нерз.горене леп.,каб.? 10-25mm м
FCSM 38/12-S -тс тръба дебелост.нерз.горене леп.,каб.? 13-34mm м
FCSM 51/16-S -тс тръба дебелост.нерз.горене леп.,каб.? 17,5-46mm м
FCSM 68/22-S -тс тръба дебелост.нерз.горене леп.,каб.? 24-61mm м
FCSM 90/30-S -тс тръба дебелост.нерз.горене леп.,каб.? 33-81mm м
FCSM 120/40-S -тс тръба дебелост.нерз.горене леп.,каб.? 44-108mm м
FCSM 177/63-S -тс тръба дебелост.нерз.горене леп.,каб.? 69-159mm м

Каталог


Средностенни термосвиваеми тръби MWTM
Модел Мярка
MWTM 10/ 3 A/U -термосв.тръба ср.ст., кабел? 3,5-9mm м
MWTM 16/ 5 A/U -термосв.тръба ср.ст., кабел? 5,5-14,5mm м
MWTM 25/ 8 A/U -термосв.тръба ср.ст., кабел? 9-22,5mm м
MWTM 35/12 A/U -термосв.тръба ср.ст., кабел? 13-31,5mm м
MWTM 50/16 A/U -термосв.тръба ср.ст., кабел? 17,5-45mm м
MWTM 63/19 A/U -термосв.тръба ср.ст., кабел? 21-57mm м
MWTM 75/22 A/U -термосв.тръба ср.ст., кабел? 24-68mm м
MWTM 85/25 A/U -термосв.тръба ср.ст., кабел? 27,5-77mm м
MWTM 95/29 A/U -термосв.тръба ср.ст., кабел? 32-86mm м
MWTM 115/34 A/U -термосв.тръба ср.ст., кабел? 37-104mm м
MWTM 140/42 A/U -термосв.тръба ср.ст., кабел? 46-126mm м
MWTM 160/50 A/U -термосв.тръба ср.ст., кабел? 55-144mm м
MWTM 180/60 A/U -термосв.тръба ср.ст., кабел? 66-162mm м
MWTM 10/3 - S -термосв.тръба ср.ст.леп., кабел? 3,5-9mm м
MWTM 16/5 - S -термосв.тръба ср.ст.леп., кабел? 5,5-14,5mm м
MWTM 25/8 - S -термосв.тръба ср.ст.леп., кабел? 9-22,5mm м
MWTM 35/12 - S -термосв.тръба ср.ст.леп., кабел? 13-31,5mm м
MWTM 50/16 - S -термосв.тръба ср.ст.леп., кабел? 17,5-45mm м
MWTM 63/19 - S -термосв.тръба ср.ст.леп., кабел? 21-57mm м
MWTM 75/22 - S -термосв.тръба ср.ст.леп., кабел? 24-68mm м
MWTM 85/25 - S -термосв.тръба ср.ст.леп., кабел? 27,5-77mm м
MWTM 95/29 - S -термосв.тръба ср.ст.леп., кабел? 32-86mm м
MWTM 115/34 - S -термосв.тръба ср.ст.леп., кабел? 37-104mm м
MWTM 140/42 - S -термосв.тръба ср.ст.леп., кабел? 46-126mm м
MWTM 160/50 - S -термосв.тръба ср.ст.леп., кабел? 55-144mm м
MWTM 180/60 - S -термосв.тръба ср.ст.леп., кабел? 66-162mm м

Каталог    EPP-0103-5_04


Тънкостенни двуцветни (зелено-жълти) термосвиваеми тръби DCPT
Модел Мярка
DCPT 3/1.5-45 -термосв.тръба тънкост. ж/з, кабел? 1,7-2,8mm м
DCPT 6/3-45 -термосв.тръба тънкост. ж/з, кабел? 3,2-5,6mm м
DCPT 8/4-45 -термосв.тръба тънкост. ж/з, кабел? 4,5-7,6mm м
DCPT 10/5-45 -термосв.тръба тънкост. ж/з, кабел? 5,5-9,5mm м
DCPT 12/6-45 -термосв.тръба тънкост. ж/з, кабел? 6,5-11,5mm м
DCPT 19/9-45 -термосв.тръба тънкост. ж/з, кабел? 10-18mm м
DCPT 26/13-45 -термосв.тръба тънкост. ж/з, кабел? 14-25mm м
DCPT 38/19-45 -термосв.тръба тънкост. ж/з, кабел? 23-35mm м

Каталог


Тънкостенни, гъвкави термосвиваеми тръби CGPT
Модел Мярка
CGPT 1.5/0.5-0 -термосв.тръба тънкост., кабел? 0,6-1,3mm м
CGPT 3/1-0 -термосв.тръба тънкост., кабел? 1,1-2,5mm м
CGPT 6/2-0 -термосв.тръба тънкост., кабел? 2,2-5mm м
CGPT 9/3-0 -термосв.тръба тънкост., кабел? 3,3-8mm м
CGPT 12/4-0 -термосв.тръба тънкост., кабел? 4,5-10,5mm м
CGPT 18/6-0 -термосв.тръба тънкост., кабел? 7-16mm м
CGPT 24/8-0 -термосв.тръба тънкост., кабел? 9-21,5mm м
CGPT 39/13-0 -термосв.тръба тънкост., кабел? 14,5-36mm м

Каталог


Тънкостенни двуцветни (зелено-жълти) термосвиваеми тръби DCPT
Модел Мярка
CGAT 3/1-0 -термосв.тръба тънкост.леп., кабел? 1,1-2,5mm м
CGAT 6/2-0 -термосв.тръба тънкост.леп., кабел? 2,2-5mm м
CGAT 9/3-0 -термосв.тръба тънкост.леп., кабел? 3,3-8mm м
CGAT 12/4-0 -термосв.тръба тънкост.леп., кабел? 4,5-10,5mm м
CGAT 18/6-0 -термосв.тръба тънкост.леп., кабел? 7-16mm м
CGAT 24/8-0 -термосв.тръба тънкост.леп., кабел? 9-21,5mm м
CGAT 39/13-0 -термосв.тръба тънкост.леп., кабел? 14,5-36mm м

Каталог