Изолирани кабелни накрайници


Модел RV /затворен тип/


0.5~1.5 mm2
(22~16)
Imax=19A
 

Модел SV /отворен тип/


0.5~1.5 mm2
(22~16)
Imax=19A
 

Модел PTV, PVT /щифтовидни/



0.5~1.5 mm2
(22~16)
Imax=19A
 

Модел EN



105° C
Ui=300V