Кабели и Проводници

 • СИЛОВИ КАБЕЛИ
 • ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ КАБЕЛИ
 • ПРОВОДНИЦИ
 • ГОЛИ УСУКАНИ ПРОВОДНИЦИ
 • ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ КАБЕЛИ

  Кабели за електрониката  LiYY - 900V Стандарт: VDE 0812
  Описание: Изолация от ПВХ • усукване в повиви • обвивка от ПВХ

  детайли »


  LiYY - 1500V Стандарт: VDE 0812
  Описание: ПВХ изолация • проводници, усукани в повиви • обвивка от ПВХ

  детайли »


  LiYY Стандарт: VDE 0812
  Описание: ПВХ изолация • двойки усукани в повиви • обвивка от ПВХ

  детайли »


  LiYCY Стандарт: VDE 0812
  Описание: ПВХ изолация • проводници, усукани в повиви • Cu екран • обви ...

  детайли »


  LiYCY Стандарт: VDE 0812
  Описание: ПВХ изолация • двойки , усукани в повиви • Cu екран • обвивка ...

  детайли »


  JE-HCH Стандарт: VDE 0815
  Описание: LSOH изолация • двойки усукани в снопове • екран • обвивка LSOH

  детайли »