Кабели и Проводници

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ КАБЕЛИ

Телекомуникационни кабели за междуградски мрежи


« обратно

ТЗГ

ТЗГ

Стандарт: БДС 5052-90

Описание:

Корделно-хартиена изолация • четворки, усукани в повиви • оловна обвивка

Приложение:

Тези кабели се употребяват за изграждане на междуселищните кабелни съобщителни мрежи и за съединителни линии между районни АТЦ, където има пренос на ниско-честотни сигнали. Предназначени са за неподвижен монтаж в колектори, канали или тръби. Използването на този вид кабели за инсталации с високо напрежение и за полагане директно в земя не се допуска.

Характеристики:


Цветна маркировка
Работна двойка - 1 Работна двойка -2
а- жило b-жило а- жило b-жило
бял червен зелен син
Маркировка
на
четворките
във всеки повив има четворка с червена
укрепваща спирала от която започва броенето и
четворка показваща посоката на броене: – с
жълта укрепваща спирала.

Конструкция на кабела

Технически данни

Проводник проводник от чиста мед с диаметър 0.9 mm и 1.2mm Диаметър на проводника 0.9 / 1.2mm
Изолация изолация от хартиен кордел, върху който е положена хартиена лента R на работната двойка при 20° C-макс. 28.3 / 15.85?/km
Четворка 4 жила се усукват в четворка Изолационно съпротивление – мин. 12 000 M?.km
Работен капацитет при 800Hz-ном. 34 / 35nF/km
Кабелна сърцевина четворките се усукват в концентрични повиви Капацитивна асиметрия при 800Hz:
K1 - макс.
K2-3- макс.
K9-12- макс.
E1-2 - макс.


280 pF/425m
700 pF/425m
210 pF/425m
700 pF/425m
Поясна изолация от няколко слоя хартиени ленти Изпит. напрежение 50Hz, 2 мин.
жило-жило
жило-обвивка


700 / 1000V
2000V
Работно напрежение - макс. стойност 225V
Обвивка от олово със съдържание на антимон от 0.4 до 0.6% Температурен обхват
- полагане и монтаж
-експлоатация и съхранение


-20° C до +50° C
-30° C до +70° C
Минимален радиус на огъване приблиз. 20 х външния диаметър на кабела

Обозначение
Т      телефонен кабел
З      усукан в звездни четворки
Г       без защитна покривка

Конструкция на кабелната сърцевина
Брой
на
четворките
Брой четворки по повиви
1 2 3 4 5 6
3 3          
4 4          
7 1 6        
12 3 9        
14 4 10        
19 1 6 12      
24 2 8 14      
27 3 9 15      
30 4 10 16      
37 1 6 12 18    
44 2 8 14 20    
52 4 10 16 22    
61 1 6 12 18 24  
75 3 9 15 21 27  
80 4 10 16 22 28  
102 2 8 14 20 26 32
114 4 10 16 22 28 34

 Конструктивни данни ТЗГ...x4x0.9/1.2