Кабели и Проводници

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ КАБЕЛИ

Телекомуникационни кабели за междуградски мрежи


« обратно

ТЗЕмПБП

ТЗЕмПБП

Стандарт: БДС 5052-90 и ТУ “ЕЛКАБЕЛ”

Описание:

Корделно-хартиена изолация • четворки, усукани в повиви • оловна обвивка • екран • броня от стоманени ленти • защитна покривка от ПЕ


Приложение:

Тези кабели се употребяват за изграждане на междуселищните кабелни съобщителни мрежи и за съединителни линии между районни АТЦ, където има пренос на ниско-честотни сигнали. Предназначени са за полагане в изкопи, при не големи усилия на опън, с наклон на терена по-малък от 45°, в зони с повишено електромагнитно влияние.
Използването на този вид кабели за инсталации с високо напрежение не се допуска

Характеристики:


Цветна маркировка
Работна двойка - 1 Работна двойка -2
а- жило b-жило а- жило b-жило
бял червен зелен син
Маркировка
на
четворките
във всеки повив има четворка с червена
укрепваща спирала от която започва броенето и
четворка показваща посоката на броене: – с
жълта укрепваща спирала.

Конструкция на кабела

Технически данни

Проводник проводник от чиста мед с диаметър 0.9 mm и 1.2mm Диаметър на проводника 0.9 / 1.2mm
Изолация изолация от хартиен кордел, върху който е положена хартиена лента R на работната двойка при 20° C-макс. 28.3 / 15.85?/km
Четворка 4 жила се усукват в четворка Изолационно съпротивление – мин. 12 000 M?.km
Работен капацитет при 800Hz-ном.


34 / 35nF/km
Кабелна сърцевина четворките се усукват в повиви Капацитивна асиметрия при 800Hz:
K1 - макс.
K2-3- макс.
K9-12- макс.
E1-2 - макс.


280 pF/425m
700 pF/425m
210 pF/425m
700 pF/425m
Поясна изолация от хартиени ленти Изпит. напрежение 50Hz, 2 мин.
жило-жило
жило-обвивка


700 / 1000V
2000V
Обвивка от олово към което е прибавен антимон от 0.4 до 0.6% Работно напрежение - макс. стойност 225V
Възглавница от битум и импрегнирана кабелна хартия
Екран от 2 слоя медни ленти Редукционен фактор , при индуктирани напрежения от 50 до 350 V и честота 50Hz, не повече от 0.3
Вътрешна обвивка от полиетилен
Броня от две стоманени ленти Температурен обхват
- полагане и монтаж
-експлоатация и съхранение


-5° C до +50° C
-40° C до +70° C
Защитна покривка от ПЕ ниска плътност с 2.5% съдържание на сажди. Минимален радиус на огъване приблиз. 20 х външния диаметър на кабела

Обозначение
Т     телефонен кабел
З     усукан в звездни четворки
Ем   екран от медни ленти
П     обвика от полиетилен
Б     броня от стоманени ленти
П    защитна покривка от полиетилен

Конструкция на кабелната сърцевина
Брой на
четворките
Брой четворки  по повиви
1 2 3 4
3 3      
4 4      
7 1 6    
12 3 9    
14 4 10    
19 1 6 12  
24 2 8 14  
27 3 9 15  
30 4 10 16  
37 1 6 12 18

 Конструктивни данни ТЗЕмПБП...x4x0.9 / 1.2