Кабели и Проводници

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ КАБЕЛИ

Телекомуникационни кабели за градски мрежи


« обратно

ТПП

ТПП

Стандарт: БДС 9096-83

Описание:

Полиетиленова изолация • усукване в снопове • слоеста обвивка

Приложение:

Тези кабели се използват като съединителни кабели в местните мрежи и в УАТЦ за целите телефонизацията и за предаване на сигнали. Кабелите са подходящи за подземно полагане в кабелни тръби и канали, а също така и за вътрешни инсталации .
Не се допуска употребата им за инсталации с високо напрежение . В предприятия, където има опасност от възпламеняване или взрив, използването на тези кабели е допустимо само ако са взети съответните мерки за безопасност.

Характеристики:


Цветна маркировка
Номер на
четворката
Работна двойка -1 Работна двойка - 2
a-жило b-жило a-жило b-жило
1 бял червен зелен син
2 жълт червен зелен син
3 сив червен зелен син
4 кафяв червен зелен син
5 черен червен зелен син

Конструкция на кабела

Технически данни

Проводник проводник от чиста мед с диаметър
0.4 mm ;0.5mm;0.6mm;0.7mm.
Диаметър на проводника 0.4 0.5mm
R на проводника при 20° C  - макс. 150 95W/km
Изолация от ПЕ ниска плътност Диаметър на проводника 0.6 0.7mm
Четворка 4 жила се усукват в четворка R на проводника при 20° C    - макс. 65 49?/km
Снопове 5 четворки се усукват в основен
сноп
Изолационно съпротивление.  - мин. 10G?.km
Работен капацитет при 800Hz-max. 48nF/km
Маркировка
на
сноповете
във всеки повив има сноп с  червена укрепваща спирала от който започва броенето и сноп показващ посоката на броене - с жълта укрепваща спирала. Капацитивна асиметрия при 800Hz
 K1         100% от всички стойности 95% от всички стойности
K9-K12  100% от всички стойности 90% от всички стойности


980pF/500m
420pF/500m
800pF/500m
200pF/m
Кабелна
сърцевина
сноповете се усукват в кабел Изпит.напрежение 50Hz, 2 min.
жило-жило
жило-екран


500V
2000V
Поясна
изолация
няколко слоя пластмасови ленти Работно напрежение - макс. стойност
за кабели с жила 0.4 и 0.5mm
за кабели с жила 0.6 и 0.7mm


150V

220V
Екран алуминиева лента с дебелина не по-малка от 0.04mm, с кополимерно покритие от едната страна и калайдисано, медно жило с диаметър 0.5mm положено под алуминиевото фолио
Температурен обхват  
при полагане и монтаж
при експлоатация и съхранение
-10° C до +60° C
-50° C до +60° C
Минимален радиус на огъване -
приблизително
10 x външния
диаметър на
кабела
Обвивка от ПЕ ниска плътност с 2.5%
съдържание на сажди.

 
Обозначение
Т         телефонен кабел
П         полиетиленова изолация
П        полиетиленова обвивка

Конструкция на кабелната сърцевина
Брой
на
двойките
Брой
на
четворките
Брой на сноповете
5х4 25х4 50x4
1-ви повив 2-ри повив 1-ви повив 2-ри повив 1-ви повив 2-ри повив
2 1 1 четв.          
6 3 3-четв.          
10 5 1          
20 10 2          
30 15 3          
50 25 5          
70 35 1 6        
100 50 3 7        
150 75     3      
200 100     4      
250 125     5      
300 150     1 5    
400 200         4  
500 250         5  
600 300         1 5
700 350         1 6
800 400         1 7
1000 500         3 7
1200 600         4 8

 Конструктивни данни ТПП...x2x0.4/0.5/0.6/0.7