Кабели и Проводници

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ КАБЕЛИ

Телекомуникационни кабели за градски мрежи


« обратно

ТПЖПБП

ТПЖПБП

Стандарт: ФН КИ 05 001-96

Описание:

Полиетиленова изолация • усукване в снопове • пълнеж от желе • слоеста обвивка • броня • защитна покривка от полиетилен


Приложение:

Тези кабели се употребяват като съединителни кабели в местните мрежи и в УАТЦ за целите на телефонизацията и за предаване на сигнали. Пълнежът от петролно желе не позволява проникването на влага в кабелната сърцевина.
Кабелите са подходящи за полагане в изкопи при всички категории почва. Не се допуска употребата им за инсталации с високо напрежение.

Характеристики:


Цветна маркировка
Номер на
четворката
Работна двойка -1 Работна двойка - 2
a-жило b-жило a-жило b-жило
1 бял червен зелен син
2 жълт червен зелен син
3 сив червен зелен син
4 кафяв червен зелен син
5 черен червен зелен син

Конструкция на кабела

Технически данни

Проводник проводник от чиста мед с диаметър
0.4 mm ;0.5mm;0.6mm;0.7mm.
Диаметър на проводника 0.4 0.5mm
R на проводника при 20° C  - макс. 150 95?/km
Изолация изолация от ПЕ тип 2YI2 по VDE 0207 част 2 Диаметър на проводника 0.6 0.7mm
Четворка 4 жила се усукват в четворка R на проводника при 20° C    - макс. 65 49?/km
Снопове 5 четворки се усукват в основен
сноп
Изолационно съпротивление.  - мин. 5G?.km
Поясна изолация минимум един слой хартиена лента Работен капацитет при 800Hz-max. 55nF/km
Пълнеж петролно желе Капацитивна асиметрия при 800Hz
 K1         100% от всички стойности
95% от всички стойности
K9-K12  100% от всички стойности
90% от всички стойности
980pF/500m
420pF/500m
800pF/500m
200pF/m
Кабелна сърцевина сноповете се усукват в кабел Изпит.напрежение 50Hz, 2 min.
жило-жило
жило-екран


500V
2000V
Екран от алуминиева лента с дебелина 0.15mm, с нанесено от двете страни кополимерно покритие Работно напрежение - макс. стойност
за кабели с жила 0.4 и 0.5mm
за кабели с жила 0.6 и 0.7mm


150V
220V
Минимален радиус на огъване приблиз. 10 х външния диаметър на кабела
Обвивка от ПЕ ниска плътност с 2.5% съдържание на сажди Температурен обхват  
при полагане и монтаж
при експлоатация и съхранение
-10° C до +60° C
-40° C до +60° C
Броня от 2 стоманени ленти с дебелина 0.3mm
Защитна покривка от ПЕ ниска плътност с 2.5% съдържание на сажди.

Обозначение
Т       телефонен кабел
П       полиетиленова изолация
Ж      пълнеж от петролно желе
П         полиетиленова обвивка
Б         броня от стоманени ленти
П       защитна покривка от       полиетилен

Конструкция на кабелната сърцевина
Брой
на
двойките
Брой
на
четворките
Брой на сноповете
5х4 25х4
1-ви повив 2-ри повив  
6 3 3-четворки    
10 5 1    
20 10 2    
30 15 3    
50 25 5   1
70 35 1 6  
100 50 3 7  
150 75     3
200 100     4

 Конструктивни данни ТПЖПБП...x2x0.4/0.5/0.6/0.7