Кабели и Проводници

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ КАБЕЛИ

Инсталационни кабели


« обратно

ТСВ/А/В

ТСВ/А/В

Стандарт: БДС 11507-79 и ФН КИ 05 002-96

Описание:

PVC изолация • усукване в елементарни групи и повиви • електростатичен екран • обвивка от PVC

Приложение:

Тези кабели се употребяват за монтаж при оборудването на телефонни станции.
Предназначени са за неподвижен монтаж в помещения и по външните стени на сгради.
Екранът от метално фолио, предпазва кабела от външни електрически смущения.
Използването на този вид кабели за инсталации с високо напрежение и за полагане в земя не се допуска.

Характеристики:


Цветна маркировка
Номер на двойката , като броенето започва от най външния повив към центъра Цвят на
b-жило
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 синьо
2 7 12 17 22 27 32 37 42 47 жълто
3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 зелено
4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 кафяво
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 черно
51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 синьо
52 57 62 67 72 77 82 87 92 97 жълто
53 58 63 68 73 78 83 88 93 98 зелено
54 59 64 69 74 79 84 89 94 99 кафяво
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 черно
Цвета на а-жило е бял , като в една двойка във всеки повив ,от която започва броенето а-жило е червено
При усукване в тройки с- жило е тюркоаз
 

Описание

Технически данни

Жила Медно жило с диаметър 0.4 mm и 0.5mm Диаметър на жилото 0.4 0.5mm
Изолация PVC изолация  клас1 по БДС 5792-84 R на  жилото при 20° C  - max. 150 95W
Елементарни групи двойки, тройки или четворки R изолационно   min. 500M?.km
Кабелен сноп елементарните групи се усукват в концентрични повиви Работен капацитет при 800Hz-max 120nF/km
Поясна изолация най-малко 1 слой полиестерна лента Капацитивни връзки при 800Hz, K1- max. 50pF/100m
Изпитание на напрежение 50Hz, 1 min. 1000V
Екран алуминиево фолио с дебелина 0.04мм и с едностранно нанесено покритие . Калайдисано медно жило 0.5мм под фолиото. Температурен диапазон:
- при полагане и монтаж
- при експлоатация и съхранение

-5° C до+50° C
-20° C до+70° C
Обвивка PVC компаунд клас 2 по БДС 5792-84 , цвят сив Минимален радиус на огъване 7.5 x диам. на кабела

 
Обозначение
Т    телефонен  кабел
С    за инсталации
В    изолация или обвивка от ПВХ
(А)   екран от алуминиева лента

Конструкция на кабелната сърцевина
Брой на двойките
(тройките)
Брой елементи (двойки; тройки)  по повиви
1 повив 2 повив 3 повив 4 повив 5 повив 6 повив
1 1          
2* 2          
3 3          
4 4          
5 5          
6 6          
8 1 7        
10 2 8        
11 2 9        
12 3 9        
15 5 10        
16 5 11        
18 1 6 11      
20 1 6 13      
21 1 7 13      
22 1 8 13      
24 2 8 14      
25 2 8 15      
30 4 10 16      
35 1 6 11 17    
40 1 7 13 19    
50 4 10 15 21    
52 4 10 16 22    
60 1 6 12 18 23  
80 4 10 16 22 28  
100 2 8 14 20 25 31

 Конструктивни данни ТСВ/А/В...x2x0.4/0.5 ; ...x3x0.4