Кабели и Проводници

СИЛОВИ КАБЕЛИ

Силови кабели средно напрежение


« обратно

СВБТ/САВБТ

СВБТ / САВБТ

Стандарт: БДС 16291-85

Описание:

Cu / Al жила • PVC изолация • Броня ст. ленти-екран • PVC обвивка

Приложение:

Трижилните кабели с изолация от поливинилхлорид (PVC) са предназначени за разпределение на електрическата енергия и захранване на консуматори с ном. напрежение Uo/U 3.6/6 kV и честота 50 Hz.
Приложими са в разпределителни уредби, електроцентрали и промишлени предприятия.
Кабелите са за неподвижен монтаж по трасета с неограничена разлика в нивата, за полагане в закрити помещения, в кабелни канали, тунели и шахти върху скари и лавици, директно в земя-изкоп и на открито под навес.


Конструкция на кабела

Технически данни

Конструкция съгласно БДС 16291-85 R на проводника при 20° C съгласно БДС904 (IEC60228) кл.2
Токопроводимо жило Сu и Al многожични уплътнени
по  БДС 904 (IEC60228) кл.2
Допустима работна
температура
70° C при продължителна работа
Изолация PVC компаунд Допустима температура
в режим на К.С.
160° C за времетраене до
5 сек.
Ном. напрежение Uo/U 3.6/6kV
Вътрешна обвивка от полимерен материал Изпитвателно напрежение
AC (») - 5 min
DC (=) - 15 min


11kV
29kV
Maх.доп. напрежение
не повече от
7.2kV
Броня - екран от две стоманени ленти Мин. радиус на огъване 15xD на готовия кабел
Температура на полагане не по ниска от минус 5° C
Външна обвивка PVC компаунд тип П-1 Температура на експлоатация от -30° C до 50° C
Цвят сив Мах. доп. усилие на опън при полагане в N
където: n-бр.на жилата и S-сечение на жилата в mm
с Al жила - 30*n*Sжило
с Cu жила - 50*n*Sжило

 Конструктивни данни СВБТ, САБТ 3.6/6 kV