Кабели и Проводници

СИЛОВИ КАБЕЛИ

Силови кабели средно напрежение


« обратно

СХЕк(вн)П/САХЕк(вн)П

СХЕк(вн)П / САХЕк(вн)П

Стандарт: БДС 2581-86

Описание:

Cu / Al жила • XLPE изолация • Cu екран • PE обвивка

Приложение:

Едножилните кабели с изолация от омрежен полиетилен (XLPE) са предназначени за пренасяне и разпределение на електрическата енергия с ном. напрежение Uo/U 3.6/6; 6/10; 12/20; 18/30; 20/35 kV и честота 50 Hz в градските и селищни електрически мрежи и за електрозахранване на трансформаторни подстанции, малки и средни промишлени предприятия.
Приложими са в разпределителни уредби, електроцентрали и промишлени системи.
Кабелите са с въведени елементи, осигуряващи надлъжна водоустойчивост в областта на екрана. Кабелите са за неподвижен монтаж за полагане по трасета с неограничена разлика в нивата, в закрити помещения, в кабелни канали, тунели и шахти, във вода и директно в земя-изкоп.


Конструкция на кабела

Технически данни

Конструкция съгласно БДС 2581-86 и доп N 4 R на проводника при 20° C съгласно БДС904(IEC60228)кл.2
Токопроводимo жилo Сu и Al многожични уплътнени
по БДС 904 (IEC60228) кл.2
Допустима работна
температура
90° C при продължителна работа
Вътрешен
полупроводим слой
полупроводим XLPE компаунд Допустима температура
на претоварване
130° C за време до 100h годишно
Изолация XLPE компаунд Допустима температура
в режим на К.С.
250° C за времетраене до
5 сек.
Външен полупроводим слой полупроводим XLPE компаунд Ном. напрежение Uo/U 3.6/6; 6/10; 12/20; 18/30; 20/35kV
Водоблокиращ елемент слой от полупроводими водонабъбващи ленти Maх.доп. напрежение съответно за Uo/U
не повече от
3.6/6; 6/10; 12/20; 18/30; 20/35kV
7.2kV;12kV; 24kV; 36kV; 42kV
Метален екран Cu жици концентрично положе-
ни и една контактна спирала от Cu лента с дебелина 0.1мм.
Изпитвателно напрежение за Uo/U
AC (») - 5 min
DC (=) - 15 min
3.6/6; 6/10; 12/20; 18/30; 20/35kV
11kV; 15kV; 30kV;  45kV; 50kV
29kV; 48kV; 96kV; 144kV; 160kV
Водоблокиращ елемент слой от водонабъбваща непроводима лента Ниво на частични разряди при 2*Uo max. 5 pC
Мин. радиус на огъване 15xD на готовия кабел
Обвивка PE тип MDPE Температура на
-полагане -експлоатация


не по ниска от минус 20° C
от -30° C до 50° C
Цвят черен Мах. доп. усилие на опън при полагане в N където: n-бр.на жилата и -S-сечение на жилата в mm с Al жила - 30*n*Sжило
с Cu жила - 50*n*Sжило

 Конструктивни данни СХЕк(вн)П, САХЕк(вн)П 3.6/6; 6/10; 12/20; 18/30; 20/35 kV