Кабели и Проводници

СИЛОВИ КАБЕЛИ

Силови кабели средно напрежение


« обратно

СХЕа(в)П

СХЕа(в)П / САХЕа(в)П

Стандарт: БДС 2581-86

Описание:

Cu / Al жила • XLPE изолация • Аl фолио • PE обвивкаПриложение:

Едножилните кабели с изолация от омрежен полиетилен (XLPE) са предназначени за пренасяне и разпределение на електрическата енергия с ном. напрежение Uo/U 6/10; 12/20 kV и честота 50 Hz в градските и селищни електрически мрежи и за електрозахранване на трансформаторни подстанции, малки и средни промишлени предприятия.
Приложими са в разпределителни уредби, електроцентрали и промишлени системи. Кабелите са с въведени елементи, осигуряващи надлъжна и напречна водоустойчивост в областта на екрана.
Кабелите са за неподвижен монтаж за полагане по трасета с неограничена разлика в нивата, в закрити помещения, в кабелни канали, тунели и шахти, във вода и директно в земя-изкоп.


Конструкция на кабела

Технически данни

Конструкция съгласно БДС 2581-86 и доп N 4 R на проводника при 20° C съгласно БДС904(IEC60228)кл.2
Токопроводимo жилo Cu/Al многожични жила
по БДС 904 (IEC60228) кл.2
Допустима работна
температура
90° C при продължителна работа
Вътрешен
полупроводим слой
полупроводим XLPE компаунд Допустима температура
на претоварване
130° C за време до 100h годишно
Изолация XLPE компаунд Допустима температура
в режим на К.С.
250° C за времетраене до
5 сек.
Външен полупроводим слой полупроводим XLPE компаунд Ном. напрежение Uo/U 6/10           12/20 kV
Водоблокиращ аксално (надлъжно) елемент слой от полупроводими водонабъбващи ленти Maх.доп. напрежение съответно за Uo/U
не повече от

6/10           12/20 kV
12kV          24kV
Цвят черен Изпитвателно напрежение за Uo/U
AC (») - 5 min
DC (=) - 15 min


6/10           12/20 kV
15kV           30kV
48kV           96 kV
Обвивка PE тип MDPE Ниво на частични разряди при 2*Uo max. 5 pC
Мин. радиус на огъване 15xD на готовия кабел
Метален екран радиална (напречна) водна бариера Al фолио с кополимерно РЕ покритие
- сечение на Аl фолио 25мм?
с еквивалент на Cu – 16mm?
Температура на
-полагане -експлоатация

не по ниска от минус 20° C
от -30° C до 50° C
Мах. доп. усилие на опън при полагане в N където: n-бр.на жилата и -S-сечение на жилата в mmс Al жила - 30*n*Sжило
с Cu жила - 50*n*Sжило
Изпитване за водоустойчивост IEC 60502-2 приложение D

 Конструктивни данни СХЕа(в)П, САХЕа(в)П 6/10 и 12/20 kV