Кабели и Проводници

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ КАБЕЛИ

Инструментални и контролни кабели


« обратно

RE-2Y(St)Y-fl

RE-2Y(St)Y-fl PiMF

Стандарт: EN 50288-7

Описание:

PE изолация • двойки усукани в снопове • статичен екран • обвивка от ПВХ с понижена горимост

Приложение:

Тези кабели се използват за контролиране на процесите в индустриални заводи. Екранът от метално фолио защитава веригите от въздействието на външни сигнали. Ниският работен капацитет позволява пренасянето на данни на големи разстояния.
Кабелите са подходящи за неподвижен монтаж в сухи и мокри помещения, както и за полагане на открито по стените на сгради, когато се изисква локализиране и неразпространение на горенето.

Характеристики:


Цветна маркировка
№ на двойката a – жило b – жило
1 Черен с цифрова номерация Бял с цифрова номерация
2 Черен с цифрова номерация Бял с цифрова номерация

Конструкция на кабела

Технически данни

Проводник меден проводник с номинално сечение:
0.50mm2 – клас 2 или 5
0.75mm2 – клас 2 или 5
Сечение в mm2/клас2 0.5mm2 0.75mm2
R на проводника - макс. ?/km 36.8 / 25.0
Изолация PE  изолация Сечение в mm2/клас5 min. 0.5mm2 0.75mm2
Екран на всяка двойка (PiMF) Изолация от пластмасова лента,калайдисан меден проводник и алуминиева лента с полиестерно покритие R на проводника - макс. ?/km 38.2 / 25.5
Двойки Две жила се усукват в двойка Работен капацитет 800Hz. max. 120nF/km
Сърцевина Екранираните двойки се усукват в повиви Изолационно съпротивление  min. 5G?.km
Капацитивна асиметрия при 800Hz K1- max. 250pF/250m
Поясна изолация Няколко слоя пластмасови ленти Изпитателно напрежение 50Hz, 1 min.
жило - жило
жило - екран


1000V
1500V
Екран от алуминиева лента, покрита с полиестер от едната страна  и 1

 

калайдисан меден проводник със сечение 0.5mm2
L/R коефициент – max. µH/? 25
Работно напрежение максимална стойност 300V
Вътрешна обвивка От ПВХ компаунд Температурен обхват
- при полагане и монтаж
- при неподвижно състаяние
-5° C to +50° C
-30° C to +65° C
Броня Галванизирани стоманени телове
Външна обвивка От ПВХ с понижена горимост Минимален радиус на огъване прибл 10 x диаметъра на кабела
Цвят Черен или друг по желание на клиента Изпитване на въздействие на огън по IEC 60 332-3 категория С

 
Обозначение
RE       кабел за управление
2Y       PE изолация
(St)     статичен екран
Y-fl     ПВХ обвивка с понижена горимост
PiMF    екранирани двойки

Конструкция на кабелната сърцевина
Брой на двойките Брой двойки в средата и следващия слой
  1-ви повив 2-ри повив 3-ти повив
1 1    
2 2    
4 4    
8 1 7  
12 3 9  
16 5 11  
20 1 6 13
24 2 8 14

 Конструктивни данни RE - 2Y(St)Y-fl RiMF