Кабели и Проводници

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ КАБЕЛИ

Инструментални и контролни кабели


« обратно

RE-2X(St)Y-fr

RE-2X(St)Y-fr

Стандарт: EN 50288

Описание:

Изолация от омрежен полиетилен • двойки усукани в повиви • статичен екран • обвивка от ПВХ с понижена горимост

Приложение:

Тези кабели се използват за контролиране на процесите в индустриални заводи. Екранът от метално фолио защитава веригите от въздействието на външни сигнали. Ниският работен капацитет позволява пренасянето на данни на големи разстояния.
Кабелите са подходящи за неподвижен монтаж в сухи и мокри помещения, както и за полагане на открито по стените на сгради , когато се изисква локализиране и неразпространение на горенето.


Конструкция на кабела

Технически данни

Проводник меден проводник по IEC 60228 с номинално сечение:
0.50mm2 = 7x 0.3 mm
0.75mm2 = 7x0.43mm, class 2
1.3mm2 = 7x0.49mm, class 2
Сечение в mm2 0.5 / 0.75 / 1.3
Изолация XLPE изолация по IEC 60502-1 R на проводника - макс. ?/km 36.8 / 24.6 / 14.2
Двойки Две жила се усукват в двойка Работен капацитет 800Hz. max. 55 / 60 / 70
Индентификация на жилата Черен и бял с отпечатани номера 1/1, 2/2 и т.н. Максимална температура 70° C
Сърцевина Двойките се усукват в повиви Изолационно съпротивление  min. 5G?.km
Поясна изолация Няколко слоя пластмасови ленти Изпитателно напрежение 50Hz, 1 min.
жило - жило
жило - екран1000V
1500V
Екран от алуминиева лента, покрита с полиестер от едната страна  и 1
калайдисан меден проводник със сечение 0.5mm2
Температурен обхват
- при полагане и монтаж
- при неподвижно състаяние
-5° C to +50° C
-40° C to +70° C
Външна обвивка От ПВХ с понижена горимост Минимален радиус на огъване прибл 7.5 x диаметъра на кабела
Цвят Черен или друг по желание на клиента Изпитване на въздействие на огън по IEC 60 332-3 категория С

 
Обозначение
RE      кабел за управление
2X     изолация от омрежен полиетилен
(St)   електро -статичен екран
Yfr    обвивка от ПВХ с понижена горимост

 Конструктивни данни RE-2X(St)Y –fr