Кабели и Проводници

ПРОВОДНИЦИ

Инсталационни проводници


« обратно

ПВВ-МБ1

ПВВ-МБ1

Стандарт: БДС 4305-90

Описание:

Cu жила • PVC изолация • PVC обвивка

Приложение:

За неподвижен монтаж в силови и осветителни инсталации за жилищни и промишлени сгради под мазилка

Характеристики:


Цвят на изолацията на жилата:


Брой жила Със защитно жило Без защитно жило
двужилни - син, кафяв
трижилни жълто/зелен, син, кафяв кафяв, черен, сив
четирижилни жълто/зелен, кафяв, черен, сив син, кафяв, черен, сив
петжилни жълто/зелен,син, кафяв, черен, сив черен, син, кафяв, черен, сив

Конструкция на проводника Технически данни
Конструкция
Съгласно БДС 4305-90 Съпротивление на жилото при 20° C съгласно БДС 904-84 Клас 1
Максим. раб.температура  на жилата max 70° C
Изолация PVC компаунд , марка И-2
съгласно БДС 5792-84
Номинално напрежение Uo/U
220/380 V
Токопроводимо жило
медно,кл.1 по БДС 904-84
(IEC 60228)
Изпитвателно напрежение AC, 50 Hz

2000 V
Изпитания
Изпитване на въздействие на огън
БДС 4305-90
БДС IEC 332-1
Обвивка PVC компаунд, марка П-1 съгласно БДС 5792-84 Минимален радиус на огъване
- неподвижен монтаж

6 x тясната страна на проводника
Цвят бял , сив , черен Температура при
-експлоатация
- 25 ° C to + 50° C

 Конструктивни данни ПВВ-МБ1