Кабели и Проводници

ПРОВОДНИЦИ

Инсталационни проводници


« обратно

ПВУ-А2

ПВУ-А2

Стандарт: БДС 4305-90

Описание:

Cu жила • PVC изолация

Приложение:

За неподвижно полагане в осветителни инсталации, силови и разпределителни уредби, машини, апарати и други.

Характеристики:


Цвят на изолaцията на жилата:


Брой жила Със защитно жило Без защитно жило
двужилни - син, кафяв
трижилни жълто/зелен, син, кафяв кафяв, черен, сив

Конструкция на проводника Технически данни
Конструкция
Съгласно БДС 4305-90 Съпротивление на жилото при 20° C съгласно БДС 904-84 Клас 5
Максим. раб.температура  на жилата 70° C
Изолация PVC компаунд , марка И-2
съгласно БДС 5792-84
Номинално напрежение.
от 0.35 мм2 до 1 мм2
от 1.5 мм2 до 4 мм2

300/500 V
450/750 V
Токопроводимо жило
медно,кл.5 по БДС 904-84
(IEC 60228)
Изпитвателно напрежение AC, 50 Hz
от 0.35 мм2 до 1 мм2
от 1.5 мм2 до 4 мм2


2000 V
2500 V
Изпитания
Изпитване на въздействие на огън
БДС 4305-90
БДС IEC 332-1
Изолираните жила са исукани помежду си Минимален радиус на огъване
- неподвижен монтаж
4 x D на кабела
Температура при
-експлоатация
- 25 ° C to + 50° C

 Конструктивни данни ПВУ-А2 300/500V 450/750V