Кабели и Проводници

ПРОВОДНИЦИ

Проводници за въздушно окачване


« обратно

ПВO

ПВO

Стандарт: ФН КИ 06 003-06

Описание:

Cu жилo • PVC изолация

Приложение:

За свързване на жилищни и други електрически инсталации към въздушната електроразпределителна мрежа.


Конструкция на проводника

Технически данни

Конструкция
Съгласно ФН КИ 06 003-06 Съпротивление на жилото при 20° C съгласно VDE 0295 клас 5 и IEC 228 клас 5
Максим. раб температура на жилата 70° C
Изолация PVC компаунд ,клас 1 съгласно БДС 5792-84 Номинално напрежение

Uo/U 0.6/1 kV
Токопроводимо жило
медно кл.1, кл.2, БДС 904-84 (IEC 60228)
Клас 1–6 и 10мм2
Клас 2–от 16 до 70 мм2
Изпитвателно напрежение AC, 50 Hz

4 kV
Цвят на изолацията черен Температура на експлоатация
-30° C до +50° C
Минимален радиус на огъване  неподвижен монтаж 6 x D на кабела
Изпитания
Изпитване на въздействие на огън
ФН КИ 06 003-06
БДС IEC 332-1

 Конструктивни данни ПВО 0.6/1 kV