Кабели и Проводници

ПРОВОДНИЦИ

Инсталационни проводници


« обратно

ПВОТ-2

ПВОТ-2

Стандарт: БДС 6767-81

Описание:

Cu жила • PVC изолация • Оловна обвивка • PVC покривка

Приложение:

За неподвижено полагане над върху и под мазилка ,в сухи и влажни помещения,както и на открито,където няма опасност от механично въздействие при монтаж и експлоатация. Същите могат да се използуват при наличие на пари ,газове и киселини , действуващи разрушително на оловната обвивка ,но не атакуващи термопластичната предпазна покривка.Проводниците могат да се полагат във всички класове пожароопасни и взривоопасни помещения с изключение на клас BI.

Характеристики:


Цвят на изолацията на жилата:


Брой жила Със защитно жило Без защитно жило
двужилни - син, кафяв
трижилни жълто/зелен, син, кафяв кафяв, черен, сив
четирижилни жълто/зелен, кафяв, черен, сив син, кафяв, черен, сив
четирижилни с намалено
сечение
жълто/зелен, кафяв, черен, сив син, кафяв, черен, сив
петжилни жълто/зелен, син, кафяв, черен, сив черен, син, кафяв, черен, сив

Конструкция на проводника Технически данни
Конструкция
Съгласно БДС 6767-81 Съпротивление на жилото при 20° C съгласно БДС 904-84 Клас 1 и 2
Предпазна покривка PVC компаунд, марка П-1
съгласно БДС 5792-84
Максим. раб температура на жилата max 70° C
Изолация PVC компаунд , марка И-2
съгласно БДС 5792-84
Номинално напрежение Uo/U
660 V
Токопроводимо жило
медно,кл.1, кл.2 БДС 904-84 (IEC 60228)
Клас1 - 0.5 мм2 до 6 мм2
Клас 1 и 2 – 10 мм2
Изпитвателно напрежение AC, 50 Hz

2500 V
Оловна обвивка съгласно БДС 4712
Под оловната обвивка се поставят един или няколко допълнителни голи медни проводника с общо номинално сечение не по-малко от 1 мм2
Изпитания
БДС 6767-81
Запълваща обвивка каучуков или PVC компаунд Минимален радиус на огъване
- неподвижен монтаж

6 x D на кабела
Цвят сив , черен Температура при
-експлоатация
- 30 ° C to + 50° C

 Конструктивни данни ПВОТ-2 660V