Кабели и Проводници

СИЛОВИ КАБЕЛИ

Силови кабели, неразпространяващи горенето


« обратно

NYYfr-0/J

NYYfr-0/J

Стандарт: VDE 0276 част 603

Описание:

Cu жила • PVC изолация • PVC обвивка

Приложение:

Силови кабели NYYfr-0/J са предназначени за пренасяне и разпределение на електрическа енергия при номинално напрежение U0/U 0.6/1 kV, честота 50Hz. Кабелите са с понижена горимост, неразпространяващи горенето и се използват в електроцентрали, промишлени инсталации, за улично осветление, битови електрически консуматори, в разпределителни мрежи и др.

Забележка:
Други конфигурации на жилото и специални конструкции се произвеждат по поръчка. Кабели със същата конструкция могат да бъдат произведени съгласно IEC 60502.

Характеристики:


Цвят на изолацията на жилата на многожилни кабели:


3 - жилни 4 - жилни 5 - жилни
кафяв , черен , сив
или
жълто/зелен , син , кафяв
син , кафяв , черен , сив
или
жълто/зелен, кафяв, черен, сив
син , кафяв , черен , сив , черен
или
жълто/зелен , син , кафяв , черен , сив

Конструкция на кабела

Технически данни

Конструкция Съгласно VDE 0276 част 603 R на проводника при
20° C
съгласно VDE 0295 (IEC60228) кл.1 и 2
Токопроводими жила: Сu плътни и многожични жила клас 1 и 2 по VDE 0295   / IEC 60228 / Допустима работна
температура
70° C при продължителна работа
Изолация PVC тип DIV4 по VDE 0276 Допустима температура
в режим на К.С.
160° C за времетраене до
5 сек.
Вътрешна обвивка PVC с понижена горимост Ном. напрежение Uo/U 0.6/1 kV
Външна обвивка PVC с понижена горимост Изпитвателно напрежение: АС-50 Hz 4 kV
Цвят на обвивката черен Мин. радиус на огъване
       за едножилни
       за многожилни


15xD на готовия кабел
12хD на готовия кабел
Цвят на изолацията на жилата съгласно VDE 0276
едножилни: черен
двужилни: светл° Cин и кафяв
Мах.доп.усилие на опън
при полагане в N
 
50 N/mm2 x n x Sжила
Неразпространение на горенето- изпитване БДС IEC 332-3/82 Категория A

 Конструктивни данни NYYfr –o/j 0.6/1 kV