Кабели и Проводници

СИЛОВИ КАБЕЛИ

Силови кабели, неразпространяващи горенето


« обратно

NYCY-FR

NYCY-FR

Стандарт: VDE 0276 част 603

Описание:

Cu жила • PVC изолация • Cu концентричен проводник • PVC обвивка

Приложение:

Кабелите са предназначени за пренасяне и разпределение на електрическа енергия при номинално напрежение U0/U 0.6/1 kV, честота 50Hz. Кабелите са с понижена горимост, неразпространяващи горенето и се използват в електроцентрали, промишлени инсталации, за улично осветление, битови електрически консуматори, в разпределителни мрежи и др. Тези кабели намират приложение предимно при вътрешни инсталации в кабелни канали на открито, на закрито, под земята, когато се търси по-добра механическа защита и защита срещу случаен контакт при настъпили увреждания.

Забележка:
Други конфигурации на жилото и специални конструкции се произвеждат по поръчка.

Характеристики:


Цвят на изолацията на жилата на многожилни кабели:


3 - жилни 4 - жилни
кафяв , черен , сив   син , кафяв , черен , сив

Конструкция на кабела

Технически данни

Конструкция Съгласно VDE 0276 част 603 R на проводника при
20° C
съгласно VDE 0295 (IEC60228) кл.1 и 2
Токопроводими жила: Сu плътни и многожични жила клас 1 и 2 по VDE 0295   / IEC 60228 / Допустима работна
температура
70° C при продължителна работа
Изолация PVC тип DIV4 по VDE 0276 Допустима температура
в режим на К.С.
160° C за времетраене до
5 сек.
Вътрешна обвивка PVC с понижена горимост Ном. напрежение Uo/U 0.6/1 kV
Концентричен проводник от медни жици и една или две медни ленти
Външна обвивка PVC с понижена горимост Изпитвателно напрежение:АС-50 Hz 4 kV
Цвят на обвивката черен Мин. радиус на огъване
       за едножилни
       за многожилни


15xD на готовия кабел
12хD на готовия кабел
Разделителен слои полимерна лента
Цвят на изолацията на жилата съгласно VDE 0276
едножилни: черен
двужилни: светло Cин и кафяв
Мах.доп.усилие на опън
при полагане в N
 
50 N/mm2 x n x Sжила
Неразпространение на горенето- изпитване БДС IEC 332-3/82 Категория A

 Конструктивни данни NYCY -FR 0.6/1 kV