Кабели и Проводници

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ КАБЕЛИ

Телекомуникационни кабели високочестотни за магистрални мрежи


« обратно

МККЕмПБП

МККЕмПБП

Стандарт: БДС 5052-90 и ТУ “ЕЛКАБЕЛ”

Описание:

Корделно-хартиена изолация • четворки, усукани в повиви • оловна обвивка • екран • броня от стоманени ленти • защитна покривка от ПЕ


Приложение:

Кабелите се употребяват за изграждане на кабелни магистрали и съединителни линии между АТЦ с възможност за пренасяне на ВЧ и НЧ, като ВЧ четворките могат да бъдат уплътнявани в честотния диапазон до 252 kHz.
Предназначени са за полагане в изкопи, при не големи усилия на опън, с наклон на терена по-малък от 45°, в зони с повишено електромагнитно влияние. Използването на този вид кабели за инсталации с високо напрежение не се допуска.

Характеристики:


Цветна маркировка
Работна двойка - 1 Работна двойка -2
а- жило b-жило а- жило b-жило
бял червен зелен син
Маркировка
на
четворките
във всеки повив има четворка с червена
укрепваща спирала от която започва броенето и
четворка показваща посоката на броене: – с
жълта укрепваща спирала.

Конструкция на кабела

Технически данни

Проводник проводник от чиста мед с диаметър 1.2mm Диаметър на проводника 1.2mm
Изолация изолация от хартиен кордел, върху който е положена хартиена лента R на работната двойка при 20oC-макс. 31.7?/km
Омическа асиметрия – макс. 0.13/425m
Четворка 4 жила се усукват в четворка Изолационно съпротивление – мин. 12 000 M?.km
Работен капацитет при 800Hz-ном.
за ВЧ четворки
За НЧ четворки


26.5nF/km
35 nF/km
Кабелна сърцевина в центъра се усукват 4ВЧ четворки, а около тях в концентричен повив са разположени 15 НЧ четворки Преходно затихване на близкия край между всички работни двойки
при 552kHz не по-малко от:

-за 90% от комбинациите
-за 100% от комбинациите
62dB/425m
57dB/425m
Поясна изолация от няколко слоя хартиени ленти Защитеност на далечен край между всички работни двойки при 552kHz не по-малко от:
за 90% от комбинациите
за 100% от комбинациите
70dB/425m
66dB/425m
Обвивка от олово със съдържание на антимон от 0.4 до 0.6 Изпит. напрежение 50Hz, 2 мин.
жило-жило
жило-обвивка


1000V
2000V
Екран от 2 слоя медни ленти Работно напрежение - макс. стойност 300V
Вътрешна обвивка от полиетилен Температурен обхват
- полагане и монтаж
-експлоатация и съхранение


-5° C до +50° C
-40° C до +70° C
Възглавница от битум и импрегнирана кабелна хартия Минимален радиус на огъване приблиз. 20 х външния диаметър на кабела
Броня от две стоманени ленти Редукционен фактор, при индуктирани напрежения от 50 до 400 V и честота 50Hz, не повече от 0.3
Защитна покривка от ПЕ ниска плътност с 2.5% съдържание на сажди

Обозначение
M    магистрален кабел
К    комбиниран
К    корделно-хартиена изолация
Ем екран от медни ленти
П    обвика от полиетилен
Б   броня от стоманени ленти
П   защитна покривка от полиетилен

Конструкция на кабелната сърцевина
Сечение Брой четворки по повиви
1 2
4x4x1.2+15x4x1.2 4 ВЧ четворки 15 НЧ четворки

 Конструктивни данни МККЕмПБП 4x4x1.2+15х4х1.2