Кабели и Проводници

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ КАБЕЛИ

Телекомуникационни кабели високочестотни за магистрални мрежи


« обратно

МКБП

МКБП

Стандарт: БДС 5052-90

Описание:

Корделно-хартиена изолация • четворки, усукани в повиви • оловна обвивка • броня от стоманени ленти • защитна покривка от ПЕ


Приложение:

Кабелите се употребяват за изграждане на кабелни магистрали и съединителни линии между АТЦ с възможност за използване на многоканални уплътнителни системи в честотния диапазон до 552 kHz. Предназначени са за полагане в изкопи, във всякакви категории почви и при не големи усилия на опън с наклон на терена по-малък от 45°.
Използването на този вид кабели за инсталации с високо напрежение не се допуска.

Характеристики:


Цветна маркировка
Работна двойка - 1 Работна двойка -2
а- жило b-жило а- жило b-жило
бял червен зелен син
Маркировка
на
четворките
във всеки повив има четворка с червена
укрепваща спирала от която започва броенето и
четворка показваща посоката на броене: – с
жълта укрепваща спирала.

Конструкция на кабела

Технически данни

Проводник проводник от чиста мед с диаметър 1.2mm Диаметър на проводника 1.2mm
Изолация изолация от хартиен кордел, върху който е положена хартиена лента R на работната двойка при 20° C-макс. 31.7?/km
Омическа асиметрия – макс. 0.13/425m
Четворка 4 жила се усукват в четворка Изолационно съпротивление – мин. 12 000 M?.km
Работен капацитет при 800Hz-ном. 26.5nF/km
Кабелна сърцевина четворките се усукват в концентрични повиви Преходно затихване на близкия край между всички работни двойки
при 552kHz не по-малко от:

-за 90% от комбинациите
-за 100% от комбинациите

62dB/425m
57dB/425m
Поясна изолация от няколко слоя хартиени ленти Защитеност на далечен край между всички работни двойки при 552kHz не по-малко от:
за 90% от комбинациите
за 100% от комбинациите
70dB/425m
66dB/425m
Обвивка от олово със съдържание на антимон от 0.4 до 0.6 Изпит. напрежение 50Hz, 2 мин.
жило-жило
жило-обвивка


1000V
2000V
Възглавница от битум и импрегнирана кабелна хартия Работно напрежение - макс. стойност 225V
Броня от две стоманени ленти Температурен обхват
- полагане и монтаж
- експлоатация и съхранение


-5° C до +50° C
-40° C до +70° C
Защитна покривка от ПЕ ниска плътност с 2.5% съдържание на сажди. Минимален радиус на огъване приблиз. 20 х външния диаметър на кабела

Обозначение
M - магистрален кабел
К - корделно-хартиена изолация
Б - броня от стоманени ленти
П - защитна покривка от полиетилен

Конструкция на кабелната сърцевина
Брой
на
четворките
Брой четворки по повиви
1 2
3 3  
4 4  
7 1 6

 Конструктивни данни МКБП...x4x1.2