Кабели и Проводници

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ КАБЕЛИ

Кабели за електрониката


« обратно

JE-HCH

JE-HCH

Стандарт: VDE 0815

Описание:

LSOH изолация • двойки усукани в снопове • екран • обвивка LSOH

Приложение:

Тези кабели са изработени от безхалогенен негорящ компаунд и се използват за предаване на сигнали и данни в пожароопасни помещения, където има опасност за живота на хората и оборудването. Употребата на тези кабели за силови инсталации и за подземен монтаж не се допуска.

Характеристики:


Цветна маркировка
Индентификацията на жилата по цветове на изолацията с които са изработени е една и саща във всеки сноп
Цветове по двойки
двойка 1 2 3 4
  a b a b a b a b
цвят син червен сив жълт зелен кафяв бял черен
Кабели от 2 двойки се усукват в четворка..
Всеки сноп се укрепва с лента с нанесен номер на снопа.

Конструкция на кабела

Технически данни

Проводник меден проводник с диаметър 0.8 mm R проводника при 20° C max. 73.2 ?/km   
Изолация изолация от безхалогенен полимерен компаунд, тип HI 1 съгласно VDE 0207 част 23 ; рад. дебелина 0.3mm Изолационно съпротивление min. 100M?.km
Двойки всеки 2 жила се усукват в двойка Работен капацитет 800Hz. max. 120nF/km
Сноп 4 двойки усукани в сноп Капацитивна асиметрия 800Hz: K1  - max. 200pF/100m
Сърцевина усукване в снопове Изпитателно напрежение 50Hz, 1 минута.
жило – жило
жила - земя500V
2000V
Поясна изолация полиестерно фолио Работно напрежение 225V
Екран оплетка от калайдисани медни жици Температурен обхват
- при полагане и монтаж
- при неподвижно състаяние
-5° C to +50° C
-30° C to +70° C
Външна обвивка безхалогенен полимерен компаунд, тип HM 2 съгласно VDE 0207 част 24 Минимален радиус на огъване прибл. 7.5 x диаметъра на кабела
Цвят сив или черен Изпитания съгласно:DIN VDE 0472 и IEC
Изпитване на въздействие на огън
съгласно VDE 0472 част 804 и IEC 332 - 3 категория С

 Конструктивни данни JE-HCH…x2x0.8 BD