Херметизиращи системи


Херметичен преход през стена EPAF
Модел Мярка
Херметичен преход през стена EPAF бр.

Каталог   


Херметичен преход през стена RDSS-надуваем
Модел Мярка
RDSS - 45- уплътнител, отвор ? 32,5-45mm, кабел ? 14-32mm бр
RDSS - 60- уплътнител, отвор ? 45-60mm, кабел ? 18-45mm бр
RDSS - 75- уплътнител, отвор ? 55-75mm, кабел ? 28-56mm бр
RDSS - 100- уплътнител, отвор ? 75-120mm, кабел ? 45-100mm бр
RDSS - 125- уплътнител, отвор ? 100-150mm, кабел ? 65-130mm бр
RDSS - 150- уплътнител, отвор ? 125-180mm, кабел ? 100-160mm бр
RDSS-CLIP- 45- клипс за отвор ? 32,5-45mm бр
RDSS-CLIP- 75- клипс за отвор ? 45-75mm бр
RDSS-CLIP-100- клипс за отвор ? 75-120mm, бр
RDSS-CLIP-125- клипс за отвор ? 100-150mm бр
RDSS-CLIP-150- клипс за отвор ? 125-180mm бр

Каталог   


Херметизиращи ръкавици за разделката с 2 до 5 пръста
x

Преходни муфи за напрежение до 1 kV

Модел Мярка
302K333-S -каб.ръкавица 2пр., 4-25mm? бр.
302K224-S -каб.ръкавица 2пр., 35-150mm? бр.
302K446-S -каб.ръкавица 2пр., 150-240mm? бр.
402W533-S -каб.ръкавица 3пр., 4-35mm? бр.
402W516-S -каб.ръкавица 3пр., 50-150mm? бр.
402W526- -каб.ръкавица 3пр., 95-500mm? бр.
402W248-S -каб.ръкавица 3пр. бр.
402W439-S -каб.ръкавица 3пр. бр.
502K033-S -каб.ръкавица 4пр., 4-35mm? бр.
502K046-S -каб.ръкавица 4пр., 25-95mm? бр.
502K016-S -каб.ръкавица 4пр., 50-150mm? бр.
502K026-S -каб.ръкавица 4пр., 120-400mm? бр.
603W035-S -каб.ръкавица 5пр., 25-120mm? бр.
Каталог

Херметизиращи крайни капи 102L

Модел Мярка
102L011-R05/S -каб.капа, кабел ? 4-8mm бр
102L022-R05/S -каб.капа, кабел ? 8-17mm бр
102L033-R05/S -каб.капа, кабел ? 17-30mm бр
102L044-R05/S -каб.капа, кабел ? 30-45mm бр
102L048-R05/S -каб.капа, кабел ? 45-65mm бр
102L055-R05/S -каб.капа, кабел ? 65-95mm бр
102L066-R05/S -каб.капа, кабел ? 95-115mm бр

Каталог   


Херметичен преход през стена LTEC/LTCP

Модел Мярка
Херметичен преход през стена LTEC/LTCP бр.
Каталог