Кабели и Проводници

ПРОВОДНИЦИ

Инсталационни проводници


« обратно

H07V-U/R/K

H07V-U/R/K

Стандарт: VDE 0281-3 и БДС HD 21.3.S3

Описание:

Cu жила • PVC изолация

Приложение:

За неподвижно полагане в осветителни инсталации, силови и разпределителни уредби, машини, апарати и други


Конструкция на проводника Технически данни
Конструкция
VDE 0281-3 и БДС HD 21.3.S3 Съпротивление на жилото при 20° C съгласно VDE 0295 Клас 1, 2 и 5
Максим. раб.температура  на жилата 70° C
Изолация PVC компаунд тип TI1 съгласно VDE 0207 част 4 Номинално напрежение. Uo/U 450/750 V
Токопроводимо жило
H07V-U
H07V-R
H07V-K
съгласно VDE 0295
медно кл.1
медно кл.2
медно кл.5
Изпитвателно напрежение AC, 50 Hz 2500 V
Цвят черен, бял, сив, син, кафяв, червен, оранжев, виолетов Минимален радиус на огъване
до 10mm диаметър
над 10mm диаметър


10 x D на кабела
15 x D на кабела
Изпитване на неразпространение на горенето VDE 0472 част 804 част B, IEC 60332-1
Температура при
-монтаж
-експлоатация
- 5 ° C to + 70° C
- 30° C до + 70° C
Двуцветна изолация жълто/зелена Изпитания VDE 0281 част 3; БДС HD 21.3.S3

 Конструктивни данни H07V-U/-R/-K 450/750V