Кабели и Проводници

ПРОВОДНИЦИ

Инсталационни проводници


« обратно

H05V-U/K

H05V-U/K

Стандарт: VDE 0281-3 и БДС HD 21.3 S3

Описание:

Cu жила • PVC изолация

Приложение:

H05V-U/K са предназначени за неподвижно полагане в осветителни инсталации, силови и разпределителни уредби, машини ,апарати и други.


Конструкция на проводника Технически данни
Конструкция

H05V-U
H05V-K
VDE 0281-3 и БДС HD 21.3 S3
медно кл.1 по VDE 0295
медно кл.5 по VDE 0295
Съпротивление на жилото при 20° C съгласно VDE 0295 и IEC 60 228
Максим. раб.температура  на жилата 70° C
Изолация PVC компаунд тип TI1 съгласно VDE 0207 част 4 Номинално напрежение. Uo/U 300/500 V
Изпитвателно напрежение AC, 50 Hz 2000 V
Цвят черен, червен, син, розов, сив, жълт, зелен,кафяв, бял, виолетов, оранжев.
Двуцветна комбинация не се допуска , с изключение на жълт/зелен
Минимален радиус на огъване
до 10mm диаметър
над 10mm диаметър

10 x D на кабела
15 x D на кабела
Изпитване на неразпространение на горенето VDE 0472 част 804 метод B и IEC 60 332-1
Температура при
-монтаж
-експлоатация
- 5° C to +70° C
- 30° C до +70° C

 Конструктивни данни H05V-U/-K 300/500V