Кабели и Проводници

ПРОВОДНИЦИ

Проводници за битови електрически уреди и апарати


« обратно

H03VV-F/H03VVH2-F

H03VV-F / H03VVH2-F

Стандарт: VDE 0281-5 и БДС HD 21.5.S3

Описание:

Cu жила • PVC изолация • PVC обвивка

Приложение:

Проводниците са предназначени за свързване на битови електрически уреди, радио- и телевизионни апарати, електромедицински уреди, лабораторни уреди и други подобни.

Характеристики:


Цвят на изолацията на жилата:


Брой жила Със защитно жило Без защитно жило
Двужилни - син, кафяв
Трижилни жълто/зелен, син, кафяв кафяв, черен, сив
Четирижилни жълто/зелен, кафяв, черен, сив син, кафяв, черен, сив
Петжилни жълто/зелен, син, кафяв, черен, сив черен, син, кафяв, черен, сив

Конструкция на проводника Технически данни
Конструкция
Съгласно VDE 0281-5 и БДС HD 21.5.S3 Съпротивление на жилото при 20° C съгласно VDE 0295 клас 5 и IEC 228 клас 5
Максим. раб температура на жилата max 70° C при експлоатация
Изолация PVC компаунд ,тип TI2
съгласно VDE 0207 част 4
Номинално напрежение
H03VV-F

Uo/U 300/300 V
Токопроводимо жило
медно кл. 5 съгласно VDE 0295 (IEC 60228) Изпитвателно напрежение AC, 50 Hz
H03VV-F


2000 V
Обвивка PVC компаунд ,тип TM2 съгласно VDE 0207 част 5 Температура на експлоатация
-подвижен монтаж
-неподвижен монтаж


-5° C до +70° C
-40° C до +70° C
Цвят сив , черен Изпитания
VDE 0281:
По желание на клиента и други цветове. Изпитване на въздействие на огън VDE 0472
804 клас B и IEC 332-1

 Конструктивни данни H03VV-F/H03VVH2-F 300/300V