Кабелни глави – ниско и средно напрежение


Кабелни глави за кабели с пластмасова и хартиено-импрегнирана изолация за напрежение до 1kV
Модел Мярка
КГНН 435(EPKT 0015)- кг 1kV 4-35mm? п-3/4ж. бр
КГНН 2570(EPKT 0031)-кг 1kV 25-70mm? п-3/4ж. бр
КГНН 70150(EPKT 0047)- кг 1kV 70-150mm? п-3/4ж. бр
КГНН EPKT 0063- кг 1kV 150-400mm? п-3/4ж. бр

Каталог    Catalogue


Кабелни глави за кабели с хартиено-импрегнирана изолация (с нормална и не изтичаща маса) за напрежение 6 и 10 KV
Модел Мярка
GUST - 12/ 35-50/450-кгом/зм 6-10kV -м бр
GUST - 12/ 35-50/800-кгом/зм 6-10kV -м бр
GUST - 12/ 35-50/1200-кгом/зм 6-10kV-м бр
GUST - 12/ 70-120/450-кгом/зм 6-10kV ом/зм-м бр
GUST - 12/ 70-120/800-кгом/зм 6-10kV ом/зм-м бр
GUST - 12/ 70-120/1200-кгом/зм 6-10kV ом/зм-м бр
GUST - 12/ 150-240/450-кгом/зм 6-10kV ом/зм-м бр
GUST - 12/ 150-240/800-кгом/зм 6-10kV ом/зм-м бр
GUST - 12/ 150-240/1200-кгом/зм 6-10kV ом/зм-м бр
EPKT 4541-кгзм 6-10kV 16-35mm?, м-3ж.обща мет.об. бр
EPKT 4547-кгзм 6-10kV 50-120mm?, м-3ж.обща мет.об. бр
EPKT 4559-кгзм, 6-10kV 120-185mm?, м-3ж.обща мет.об. бр
EPKT 4565-кгзм, 6-10kV 240-400mm?, м-3ж.обща мет.об. бр
EPKT 4543-кгзм 6-10kV 16-35mm?, м-3ж.обща мет.обв.,ко бр
EPKT 4549-кгзм 6-10kV 50-120mm?, м-3ж.обща мет.обв.,ко бр
EPKT 4561 -кгзм, 6-10kV 120-185mm?, м-3ж.обща мет.обв.,ко бр
EPKT 4567-кгзм 6-10kV 240-400mm?, м-3ж.обща мет.обв.,ко бр

Каталог    Catalogue


Кабелни глави за екранирани кабели, с хартиено-импрегнирана не изтичаща изолация в обща метална обвивка за напрежение 10 и 20 kV
Модел Мярка
EPKT 24 B1MI-CEE01-кгзм 10-20kV, 35-70mm?, м-1/3ж.отд.поол. бр
EPKT 24 C1MI-CEE01-кгзм 10-20kV, 70-240mm?, м-1/3ж.отд.поол. бр
EPKT 24 D1MI-CEE01-кгзм 10-20kV, 95-3000mm?, м-1/3ж.отд.поол. бр
EPKT 36 C1MI-CEE01-кг зм 35kV, 35-50mm?, м-1/3ж.отд.поол. бр
EPKT 36 D1MI-CEE01-кг зм 35kV, 70-185mm?, м-1/3ж.отд.поол. бр
EPKT 36 E1MI-CEE01-кг зм 35kV, 240-300mm?, м-1/3ж.отд.поол. бр
EPKT 24 B1MO-CEE01-кгом 20kV, 35-50mm?, м-1ж.отд.поол. бр
EPKT 24 C1MO-CEE01-кгом 20kV, 70-185mm?, м-1ж.отд.поол. бр
EPKT 24 D1MO-CEE01-кгом 20kV, 240-300mm?, м-1ж.отд.поол. бр
EPKT 36 C1MO-CEE01-кгом 35kV, 35-50mm?, м-1/3ж.отд.поол. бр
EPKT 36 D1MO-CEE01-кгом 35kV, 70-185mm?, м-1/3ж.отд.поол. бр
EPKT 36 E1MO-CEE01-кгом 35kV, 240-300mm?, м-1/3ж.отд.поол. бр
IDST 5121-кгзм 10-20kV, 70-95mm?, м-1/.3ж.отд.поол. бр
IDST 5122-кгзм 10-20kV, 95-150mm?, м-1/.3ж.отд.поол. бр
IDST 5123-кгзм 10-20kV, 150-300mm?, м-1/.3ж.отд.поол. бр
IDST 5121-E11-кгзм 10-20kV, 50mm?, м-1/.3ж.отд.поол.-CU бр
IDST 5121-E12-кгзм 10-20kV, 70mm?, м-1/.3ж.отд.поол.-Al бр

Каталог    Catalogue


Кабелни глави за екранирани кабели с хартиено-импрегнирана изолация с отделно пооловени жила за напрежение 20 и 35 kV за монтаж на закрито

Модел Мярка
IDST 5121-кгзм 10-20kV, 70-95mm?, м-1/.3ж.отд.поол. бр
IDST 5122-кгзм 10-20kV, 95-150mm?, м-1/.3ж.отд.поол. бр
IDST 5123-кгзм 10-20kV, 150-300mm?, м-1/.3ж.отд.поол. бр
IDST 5121-E11-кгзм 10-20kV, 50mm?, м-1/.3ж.отд.поол.-CU бр
IDST 5121-E12-кгзм 10-20kV, 70mm?, м-1/.3ж.отд.поол.-Al бр

Каталог    Catalogue


Кабелни глави за гъвкави екранирани кабели с каучукова изолация и обвивка за напрежение 6 kV

Модел Мярка
EMKT 7A4IH2-кгзм 6kV за гъв.кабел (3+1) ж. 10/10-70/70mm? бр
EMKT 7A4IH5-кгзм 6kV за гъв.кабел (3+1) ж. 10/10-70/70mm? бр
EMKT 7B4IH2-кгзм 6kV за гъв.кабел(3+1) ж. 95/95-185/185mm? бр
EMKT 7B4IH5-кгзм 6kV за гъв.кабел(3+1) ж. 95/95-185/185mm? бр
EMKT 7E6IH2-кгзм 6kV за гъв.кабел (3+3) ж. 25/10-70/16mm? бр
EMKT 7E6IH5-кгзм 6kV за гъв.кабел (3+3) ж.25/10-70/16mm? бр
EMKT 7F6IH2-кгзм 6kV за гъв.кабел (3+3) ж. 95/16-185/35mm? бр
EMKT 7F6IH3-кгзм 6kV за гъв.кабел (3+3) ж. 95/16-185/35mm? бр
EMKT 7F6IH5-кгзм 6kV за гъв.кабел (3+3) ж. 95/16-185/35mm? бр
EMKT 7A4OH2-кгом 6kV за гъв.кабел (3+1)ж. 10/10-70/70mm? бр
EMKT 7A4OH5-кгом 6kV за гъв.кабел (3+1)ж. 10/10-70/70mm? бр
EMKT 7B4OH2-кгом 6kV за гъв.кабел(3+1)ж. 95/95-185/185mm? бр
EMKT 7B4OH5-кгом 6kV за гъв.кабел(3+1)ж. 95/95-185/185mm? бр
EMKT 7E6OH2-кгом 6kV за гъв.кабел (3+3) ж. 25/10-70/16mm? бр
EMKT 7E6OH5-кгом 6kV за гъв.кабел (3+3) ж. 25/10-70/16mm? бр
EMKT 7F6OH2-кгом 6kV за гъв.кабел(3+3)ж. 95/16-185/35mm? бр
EMKT 7F6OH5-кгом 6kV за гъв.кабел(3+3)ж. 95/16-185/35mm? бр
EMKT 24A4IH2-кгзм 24kV за гъв.кабел (3+1) ж. 16/16-95/95mm? бр
EMKT 24A4IH3-кгзм 24kV за гъв.кабел (3+1) ж. 16/16-95/95mm? бр
EMKT 24A4IH4-кгзм 24kV за гъв.кабел (3+1) ж. 16/16-95/95mm? бр
EMKT 24A4IH5-кгзм 24kV за гъв.кабел (3+1) ж. 16/16-95/95mm? бр
EMKT 24E6IH2-кгзм 24kV за гъв.кабел (3+3) ж. 25/10-185/35mm? бр
EMKT 24E6IH3-кгзм 24kV за гъв.кабел (3+3) ж. 25/10-185/35mm? бр
EMKT 24E6IH4-кгзм 24kV за гъв.кабел (3+3) ж. 25/10-185/35mm? бр
EMKT 24E6IH5-кгзм 24kV за гъв.кабел (3+3) ж. 25/10-185/35mm? бр
EMKT 24A4OH4-кгом 24kV за гъв.кабел (3+1) ж. 16/16-95/95mm? бр
EMKT 24A4OH5-кгом 24kV за гъв.кабел (3+1) ж. 16/16-95/95mm? бр
EMKT 24E6OH4-кгом 24kV за гъв.кабел (3+3) ж. 25/10-185/35mm? бр
EMKT 24E6OH5-кгом 24kV за гъв.кабел (3+3) ж. 25/10-185/35mm? бр

Кабелни глави за неекранирани 3-жилни кабели с пластмасова изолация и обвивка за напрежение 6 KV

Модел Мярка
EPKT 2041-кгзм 6kV, 16-50mm?, 3ж-пл.и., L450 бр.
EPKT 2042-кгзм 6kV, 16-50mm?, 3ж.-пл.и, L650 бр.
EPKT 2043-кгзм 6kV, 16-50mm?, 3ж.-пл.и, L800 бр.
EPKT 2044-кгзм 6kV, 16-50mm?, 3ж.-пл.и, L1200 бр.
EPKT 2051-кгзм 6kV, 70-120mm?, 3ж.-пл.и, L450 бр.
EPKT 2052-кгзм 6kV, 70-120mm?, 3ж.-пл.и, L650 бр.
EPKT 2053-кгзм 6kV, 70-120mm?, 3ж.-пл.и, L800 бр.
EPKT 2054-кгзм 6kV, 70-120mm?, 3ж.-пл.и, L1200 бр.
EPKT 2061-кгзм 6kV, 150-240mm?, 3ж.-пл.и, L450 бр.
EPKT 2062-кгзм 6kV, 150-240mm?, 3ж.-пл.и, L650 бр.
EPKT 2063-кгзм 6kV, 150-240mm?, 3ж.-пл.и, L800 бр.
EPKT 2064-кгзм 6kV, 150-240mm?, 3ж.-пл.и, L1200 бр.
EPKT 2292-кгом 6kV, 16-50mm?, 3ж.-пл.и, L650 бр.
EPKT 2294-кгом 6kV, 16-50mm?, 3ж.-пл.и, L1200 бр.
EPKT 2302-кгом 6kV, 70-120mm?, 3ж.-пл.и, L650 бр.
EPKT 2304-кгом 6kV, 70-120mm?, 3ж.-пл.и, L1200 бр.
EPKT 2312-кгом 6kV, 150-240mm?, 3ж.-пл.и, L650 бр.
EPKT 2314-кгом 6kV, 150-240mm?, 3ж.-пл.и, L1200 бр.
SMOE 60805 -безсп.заз. за кг 6kV, 16-95mm?,пластм.кабел бр.
SMOE 60873 -безсп.заз. за кг 6kV,120-300mm?,пластм.кабел бр.

Каталог    Catalogue


Кабелни глави за екранирани 3-жилни кабели с пластмасова изолация за напрежение 10, 20 и 35 KV

Модел Мярка
POLT12A/3XI-H1-кгзм 10kV, 10-16mm?, 3ж-пл.и.екр L450 бр.
POLT12A/3XI-H4-кгзм 10kV, 10-16mm?, 3ж-пл.и.екр L1200 бр.
POLT12C/3XI-H1-кгзм 10kV, 25-70mm?, 3ж-пл.и.екр L450 бр.
POLT12C/3XI-H4-кгзм 10kV, 25-70mm?, 3ж-пл.и.екр L1200 бр.
POLT12D/3XI-H1-кгзм 10kV, 95-240mm?, 3ж-пл.и.екр L450 бр.
POLT12D/3XI-H4-кгзм 10kV, 95-240mm?, 3ж-пл.и.екр L1200 бр.
POLT12E/3XI-H1-кгзм 10kV, 185-400mm?, 3ж-пл.и.екр L450 бр.
POLT12E/3XI-H4-кгзм 10kV, 185-400mm?, 3ж-пл.и.екр L1200 бр.
POLT24B/3XI-H1-кгзм 20kV, 10-25mm?, 3ж-пл.и.екр L450 бр.
POLT24B/3XI-H4-кгзм 20kV, 10-25mm?, 3ж-пл.и.екр L1200 бр.
POLT24C/3XI-H1-кгзм 20kV, 25-50mm?, 3ж-пл.и.екр L450 бр.
POLT24C/3XI-H4-кгзм 20kV, 25-50mm?, 3ж-пл.и.екр L1200 бр.
POLT24D/3XI-H1-кгзм 20kV, 70-185mm?, 3ж-пл.и.екр L450 бр.
POLT24D/3XI-H4-кгзм 20kV, 70-185mm?, 3ж-пл.и.екр L1200 бр.
POLT24E/3XI-H1-кгзм 20kV, 185-400mm?, 3ж-пл.и.екр L450 бр.
POLT24E/3XI-H4-кгзм 20kV, 185-400mm?, 3ж-пл.и.екр L1200 бр.
POLT12A/3XO-H1-кгом 10kV, 10-16mm?, 3ж-пл.и.екр L450 бр.
POLT12A/3XO-H4-кгом 10kV, 10-16mm?, 3ж-пл.и.екр L1200 бр.
POLT12C/3XO-H1-кгом 10kV, 25-70mm?, 3ж-пл.и.екр L450 бр.
POLT12C/3XO-H4-кгом 10kV, 25-70mm?, 3ж-пл.и.екр L1200 бр.
POLT12D/3XO-H1-кгом 10kV, 95-240mm?, 3ж-пл.и.екр L450 бр.
POLT12D/3XO-H4-кгом 10kV, 95-240mm?, 3ж-пл.и.екр L120 бр.
POLT12E/3XO-H1-кгом 10kV, 240-400mm?, 3ж-пл.и.екр L450 бр.
POLT12E/3XO-H4-кгом 10kV, 240-400mm?, 3ж-пл.и.екр L1200 бр.
POLT24B/3XO-H1-кгом 20kV, 10-25mm?, 3ж-пл.и.екр L450 бр.
POLT24B/3XO-H4-кгом 20kV, 10-25mm?, 3ж-пл.и.екр L1200 бр.
POLT24C/3XO-H1-кгом 20kV, 25-50mm?, 3ж-пл.и.екр L450 бр.
POLT24C/3XO-H4-кгом 20kV, 25-50mm?, 3ж-пл.и.екр L1200 бр.
POLT24D/3XO-H1-кгом 20kV, 70-185mm?, 3ж-пл.и.екр L450 бр.
POLT24D/3XO-H4-кгом 20kV, 70-185mm?, 3ж-пл.и.екр L1200 бр.
POLT24E/3XO-H1-кгом 20kV, 185-400mm?, 3ж-пл.и.екр L450 бр.
POLT24E/3XO-H4-кгом 20kV, 185-400mm?, 3ж-пл.и.екр L1200 бр.
EAKT 1656 -безсп.заз. за кг 10,20,35kV,25-120mm?,пл.кабел бр.
EAKT 1657 -безсп.заз. за кг 10,20,35kV,25-240mm?,пл.кабел бр.
EAKT 1658 -безсп.заз. за кг 10,20,35kV,35-500mm?,пл.кабел бр.

Каталог    Catalogue


Кабелни глави за екранирани едножилни кабели с пластмасова изолация за напрежение 10, 20 и 35 KV

Модел Мярка
POLT-12B/1XI -кгзм 10kV, 10-16mm?, 1ж-пл.и.екр бр.
POLT-12C/1XI -кгзм 10kV, 25-95mm?, 1ж-пл.и.екр бр.
POLT-12D/1XI -кгзм 10kV, 95-240mm?, 1ж-пл.и.екр бр.
POLT-12E/1XI -кгзм 10kV, 240-500mm?, 1ж-пл.и.екр бр.
POLT-12F/1XI -кгзм 10kV, 500-800mm?, 1ж-пл.и.екр бр.
POLT-24C/1XI -кгзм 20kV, 25-70mm?, 1ж-пл.и.екр бр.
POLT-24D/1XI -кгзм 20kV, 70-240mm?, 1ж-пл.и.екр бр.
POLT-24E/1XI -кгзм 20kV, 185-400mm?, 1ж-пл.и.екр бр.
POLT-24F/1XI -кгзм 20kV, 400-800mm?, 1ж-пл.и.екр бр.
POLT-12B/1XO-кгом 10kV, 10-16mm?, 1ж-пл.и.екр бр.
POLT-12C/1XO-кгом 10kV, 25-95mm?, 1ж-пл.и.екр бр.
POLT-12D/1XO-кгом 10kV, 95-240mm?, 1ж-пл.и.екр бр.
POLT-12E/1XO-кгом 10kV, 240-400mm?, 1ж-пл.и.екр бр.
POLT-12F/1XO-кгом 10kV, 500-800mm?, 1ж-пл.и.екр бр.
POLT-24C/1XO-кгом 20kV, 25-70mm?, 1ж-пл.и.екр бр.
POLT-24D/1XO-кгом 20kV, 70-240mm?, 1ж-пл.и.екр бр.
POLT-24E/1XO-кгом 20kV, 185-400mm?, 1ж-пл.и.екр бр.
POLT-24F/1XO-кгом 20kV, 400-800mm?, 1ж-пл.и.екр бр.
EAKT 1656 -безсп.заз. за кг 10,20,35kV,25-120mm?,пл.кабел бр.
EAKT 1657 -безсп.заз. за кг 10,20,35kV,25-240mm?,пл.кабел бр.
EAKT 1658 -безсп.заз. за кг 10,20,35kV,35-500mm?,пл.кабел бр.

Каталог    Catalogue


Студеносвиваеми кабелни глави за екранирани едножилни кабели с пластмасова изолация за напрежение 10, 20 и 35 KV

Модел Мярка
TFTI-4131 - кгзм 17,5kV,95-300mm?,1ж.екр.пл.кабел RAYCHEM к-т
CPTI-5131 - кгзм 20kV,70-240mm?,1ж.пл.кабел RAYCHEM к-т
TFTO-5131 -кгом 20kV,70-240mm?,1ж.екр.пл.кабел RAYCHEM к-т

Каталог    Catalogue


Кабелни глави за филтър-кабели с пластмасова изолация за постоянно напрежение до 150kV

Модел Мярка
FCEV 111-кг 111kV пост.напр. филтър кабел, 35-95mm? бр
FCEV 150-кг 150kV пост.напр. филтър кабел, 35-95mm? бр

Каталог    Catalogue


Глави за кабели с пластмасова изолация, за променливо напрежение до 25 KV, предназначени за железниците

Модел Мярка
Глави за кабели с пластмасова изолация за променливо до 25kV за железниците бр

Каталог    Catalogue