Кабелни глави – ниско и средно напрежениe

 

Tyco Electronics Каталог    ISO14001    ISO9001Кабелни глави за кабели с пластмасова и хартиено-импрегнирана изолация за напрежение до 1kV

 

Кабелната глава е е предназначена за 3-, 3.5- и 4-жилни кабели с пластмасова изолация с и без броня и за 3-, 3,5- и 4-жилни кабели с хартиено-импрегнирана изолация. Например: СВТ, САВТ, СВБТ, САВБТ, СБ, АСБ и др.

Повече информация...

Кабелни глави за кабели с хартиено-импрегнирана изолация (с нормална и не изтичаща маса) за напрежение 6 и 10 KV

 

Кабелната глава е предназначена за монтаж на закрито и открито за кабели с хартиено-импрегнирана изолация в обща метална обвивка за напрежение 6 и 10 kV от типа СБ, АСБ, СААБ, СААТ и др.

Повече информация...

Кабелни глави за екранирани кабели, с хартиено-импрегнирана не изтичаща изолация в обща метална обвивка за напрежение 10 и 20 kV

 

Кабелните глави са предназначени за екранирани кабели с хартиено-импрегнирана неизтичаща изолация в обща метална обвивка за напрежение 10, 20 и 35 kV Например: ЦАОСБУ, HAKnFtA, HAKNY, HknFty, AMKTQYPVsp., AMKTOYPVsp., AOSB, NPZO 13, NPZOP 13, NPZO 23.

Повече информация...

 

Кабелни глави за екранирани кабели с хартиено-импрегнирана изолация с отделно пооловени жила за напрежение 20 и 35 kV за монтаж на закрито

 

Тук са показани кабелни глави за монтаж на закрито за едно и трижилни кабели с хартиено-импрегнирана изолация с отделно пооловени жила, от типа ОСБ, АОСБ.

Повече информация...

 


Кабелни глави за гъвкави екранирани кабели с каучукова изолация и обвивка за напрежение 6 kV

 

Кабелни глави за гъвкави екранирани кабели с каучукова изолация и обвивка. Например NTSC, КГЭ, КГЭТ, Ogb, Ogc-G, CHCU, CBVU, EpN 64i65, EpN (BN) 64i74, EpN (BN) 76i78, EpN (BN) 78/53.

Повече информация...

 


Кабелни глави за неекранирани 3-жилни кабели с пластмасова изолация и обвивка за напрежение 6 KV

 

Кабелната глава е предназначена за монтаж на закрито и открито за трижилни кабели с пластмасова изолация и обвивка, без полупроводим екран, за напрежение 6 kV от типа СВБТ, САВБТ.

Повече информация...

 


Кабелни глави за екранирани 3-жилни кабели с пластмасова изолация за напрежение 10, 20 и 35 KV

 

Кабелната глава е предназначена за монтаж на закрито и открито за 3-жилни, екранирани кабели с пластмасова изолация за напрежение 10, 20 и 35 kV с или без броня от медни или стоманени ленти от типа: СХЕкТ, САХЕкТ, СХЕмТ, САХЕмТ. За открит монтаж комплекта включва и стрехи. Отделно се поръчва безспойково заземяване при кабел с екран от медни ленти.

Повече информация...

 


Кабелни глави за екранирани едножилни кабели с пластмасова изолация за напрежение 10, 20 и 35 KV

 

Кабелната глава е предназначена за монтаж на закрито и открито за едножилни, екранирани кабели с пластмасова изолация за напрежение 10, 20 и 35 kV от типа: СХЕкТ, САХЕкТ, СХЕмТ, САХЕмТ и др. За открит монтаж комплекта включва и стрехи.

Повече информация...

 


Студеносвиваеми кабелни глави за екранирани едножилни кабели с пластмасова изолация за напрежение 10, 20 и 35 KV

 

Кабелната глава е предназначена за монтаж на закрито и открито за едножилни, екранирани кабели с пластмасова изолация за напрежение 10, 20 и 35 kV от типа: СХЕкТ, САХЕкТ, СХЕмТ, САХЕмТ и др.

Повече информация...

 


Кабелни глави за филтър-кабели с пластмасова изолация за постоянно напрежение до 150kV

 

Кабелната глава е предназначена за едножилни кабели с пластмасова изолация, с екран от телове или ленти със сечение от 35 мм? до 70 мм? и с диаметър върху изолацията от 26 мм до 45 мм. Кабели за постоянно напрежение 72.5, 111 или 150 kV обикновено отговарят на тези изисквания. Кабелната глава се доставя в комплект за една фаза.

Повече информация...

Глави за кабели с пластмасова изолация, за променливо напрежение до 25 KV, предназначени за железниците

 

Кабелната глава е предназначена за едножилни кабели с пластмасова изолация, с полупроводим екран и екран от телове за сечения на жилото от 150мм? до 240 мм? и с диаметър над изолацията 30 мм и 45 мм. Кабелите, конструирани за трифазна система с променливо Uo/Um = 30/52 kV или 41/72.5kV обикновено отговарят на посочените размери. Главите са изпитани по IEEE-48-1990, който надвишава изискванията на IEC-60840-1999-2 за кабели и арматура за напрежение до Um 52 kV. Това обуславя използването им за контактна мрежа на ЖП-транспорт, където номиналното напрежение е 25 kV фаза/земя и е дефинирано в EN 50163 като Umax1 = 27.5 kV /при неограничено времетраене/ и Umax2 = 29 kV (max. 5 min).

Повече информация...