Кабелни муфи за средно напрежение


Муфи за кабели с хартиени-импрегнирана изолация в обща метална обвивка за напрежение 6 kV, 10 kV и 20 kV
Модел Мярка
GUSJ 12/ 35 -50 -см 6-10kV, 35-50mm?, мас.кабел, о.м.о. бр
GUSJ 12/ 70-120 -см 6-10kV,70-120mm?, мас.кабел, о.м.о. бр
GUSJ 12/ 150-240 -см 6-10kV,150-240mm?, мас.кабел, о.м.о. бр

Каталог   


Муфи за кабели с хартиени-импрегнирана изолация с отделно пооловени жила за напрежение 20 kV и 35 kV

Модел Мярка
GUSJ-24/70-150-3HL -см 20kV, 70-150mm?, мас.бр.каб., 3опж,вс бр
GUSJ-24/120-240-3HL -см 20kV, 120-240mm?,мас.бр.каб.,3опж,вс бр

Каталог


Муфи за трижилни неекранирани кабели с пластмасова изолация за напрежение 6 кV и 10 кV
Модел Мярка
POLJ 06/3x25-50- см 6-10 kV, 25-50mm?, 3ж.неекр.пл.кабел, вс бр
POLJ 06/3x70-120- см 6-10kV, 70-120mm?, 3ж.неекр.пл.кабел,вс бр
POLJ 06/3x150-240- см 6-10kV,150-240mm?,3ж.неекр.пл.кабел,вс бр
EPKJ 2079-J41- см 6-10kV, 16-70mm?, 3ж.неекр.пл.кабел,бр.т. бр
EPKJ 2080-J42- см 6-10kV, 95-150mm?, 3ж.неекр.пл.кабел,бр.т. бр
EPKJ 2081-J43- см 6-10kV,185-300mm?, 3ж.неекр.пл.кабел,бр.т. бр

Каталог   


Муфи за гъвкави кабели с каучукова изолация и преходни муфи към неекранирани 3-жилни кабели с пластмасова изолация за напрежение 6 kV
Модел Мярка
EMKJ 2201-CEE01-см 6kV, 25/10-95/16mm?, 3 н.ж.кауч.кабел бр
EMKJ 2211-CEE01-см 6kV, 120/16-185/35mm?, 3 н.ж.кауч.кабел бр
EMKJ 2001-см 6kV, 10/10mm?, 1 н.ж.кауч.кабел бр
EMKJ 2011-см 6kV, 16/16-95/95mm?, 1 н.ж.кауч.кабел бр
EMKJ 2021-см 6kV, 120/120-185/185mm?, 1 н.ж.кауч.кабел бр

Каталог   


Съединителни и ремонтни муфи за 3-жилни екранирани кабели с пластмасова изолация за напрежение 10 кV и 20 кV
Модел Мярка
POLJ-12/3x25-70- см 10kV, 25-70mm?, 3ж.плстм.кабел, вс бр
POLJ-12/3x70-150- см 10kV, 70-150mm?, 3ж.плстм.кабел, вс бр
POLJ-12/3x120-240- см 10kV, 120-2400mm?, 3ж.плстм.кабел, вс бр

Каталог   


Съединителни и ремонтни муфи за 1-жилни екранирани кабели с пластмасова изолация за напрежение 10 kV, 20 kV и 35 kV
Модел Мярка
POLJ-12/1x25-70- см 10kV, 25-70mm?, 1ж.пл.кабел, вс бр
POLJ-12/1x70-150- см 10kV, 70-150mm?, 1ж.пл.кабел, вс бр
POLJ-12/1x120-240- см 10kV, 120-240mm?, 1ж.пл.кабел, вс бр
EMKJ 2211-CEE01-см 6kV, 120/16-185/35mm?, 3 н.ж.кауч.кабел бр
POLJ-24/1x25-70- см 20kV, 25-70mm?, 1ж.пл.кабел, вс бр
POLJ-24/1x70-150- см 20kV, 70-150mm?, 1ж.пл.кабел, вс бр
POLJ-24/1x120-240- см 20kV, 120-240mm?, 1ж.пл.кабел, вс бр

Каталог   


Разклонителни муфи за 1-жилни екранирани кабели с пластмасова изолация за напрежение 10 кV и 20 кV
Модел Мярка
Разклонителни муфи за 1-жилни екранирани кабели с пластмасова изолация за напрежение 10 кV и 20 кV бр

Каталог   


Студеносвиваеми муфи за 1-жилни кабели с пластмасова изолация за напрежение 10 kV и 20 kV
Модел Мярка
Студеносвиваеми муфи за 1-жилни кабели с пластмасова изолация за напрежение 10 kV и 20 kV бр

Каталог   


Преходни муфи за кабели с пластмасова изолация към 3-жилни кабели с хартиени-импрегнирана изолация в обща метална обвивка за напрежение 6 KV, 10 kV и 20 KV
Модел Мярка
TRAJ -12/1x 35 - 50- прм 6-10kV,35-50mm?,1ж.пл.екр.т/3ж.м.омо,вс бр
TRAJ -12/1x 70 -120- прм 6-10kV,70-120mm?,1ж.пл.екр.т/3ж.м.омо,вс бр
TRAJ -12/1x 150 -240- прм 6-10kV,150-240mm?,1ж.пл.екр.т/3ж.м.омо,вс бр
TRAJ -12/3x 35 - 50- прм 6-10kV,35-50mm?,3ж.пл./3ж.м.омо,вс бр
TRAJ -12/3x 70 -120- прм 6-10kV,70-120mm?,3ж.пл./3ж.м.омо,вс бр
TRAJ -12/3x 150 -240- прм 6-10kV,150-240mm?,3ж.пл./3ж.м.омо,вс бр

Каталог   


Преходни муфи за кабели с пластмасова изолация към кабели с хартиено-импрегнирана изолация с отделно пооловени жила за 20/35кV
Модел Мярка
TRAJ -24/1x 25 - 70-3HL- прм 20kV,25-70mm?,1ж.пл.екр./3опж.м.,вс бр
TRAJ -24/1x 70 -150-3HL- прм 20kV,70-150mm?,1ж.пл.екр./3опж.м.,вс бр
TRAJ -24/1x 120 -240-3HL- прм 20kV,120-240mm?,1ж.пл.екр./3опж.м.,вс бр

Каталог