Кабелни муфи за средно напрежение

 

Tyco Electronics Каталог    ISO14001    ISO9001Муфи за кабели с хартиени-импрегнирана изолация в обща метална обвивка за напрежение 6 kV, 10 kV и 20 kV

 

Муфите са предназначни за 3-жилни кабели с хартиено-импрегнирана изолация в обща метална обвивка за 6, 10 и 20 kV. Например: СБ, АСБ, СААБ

Повече информация...

Муфи за кабели с хартиени-импрегнирана изолация с отделно пооловени жила за напрежение 20 kV и 35 kV

 

Муфите са предназначени за 1- или 3- жилни кабели с хартиено-импрегнирана изолация с отделно пооловени жила за напрежение 20 и 35 kV. Например: ОСБ, АОСБ.

Повече информация...

Муфи за трижилни неекранирани кабели с пластмасова изолация за напрежение 6 кV и 10 кV

 

Муфите са предназначени за 1- или 3- жилни кабели с хартиено-импрегнирана изолация с отделно пооловени жила за напрежение 20 и 35 kV. Например: ОСБ, АОСБ.

Повече информация...

Муфи за гъвкави кабели с каучукова изолация и преходни муфи към неекранирани 3-жилни кабели с пластмасова изолация за напрежение 6 kV

 

Муфите са предназначени за екранирани гъвкави кабели с каучукова изолация с едно или три нулеви жила за напрежение 6 kV.

Повече информация...

Съединителни и ремонтни муфи за 3-жилни екранирани кабели с пластмасова изолация за напрежение 10 кV и 20 кV

 

Муфите са предназначени за екрани -рани 3-жилни кабели с пластмасова изолация за напрежение 10 и 20 kV с или без броня. Например: СХЕмТ, САХЕмТ – трижилно изпълнение.

Повече информация...

Съединителни и ремонтни муфи за 1-жилни екранирани кабели с пластмасова изолация за напрежение 10 kV, 20 kV и 35 kV

 

Муфите са предназначени за екрани - рани 1-жилни кабели с пластмасова изолация за напрежение 10, 20 и 35 kV. Например: СХЕмТ, САХЕмТ, САХЕкТ

Повече информация...

Разклонителни муфи за 1-жилни екранирани кабели с пластмасова изолация за напрежение 10 кV и 20 кV

 

Базирано на добре доказалите се технологии за муфи средно напрежение, Raychem предлага отлично техническо и от търговска гледна точка решение – разклонителна муфа за 1-жилни кабели с пластмасова изолация. Новосъздаденият винтов съединител позволява бърз, лесен и надежден монтаж на муфата. Разклонителната муфа е напълно описана в доклад на Raychem PPS 3013. Разклонителната муфа е конструирана за 1-жилни екранирани кабели с пластмасова изолация за напрежение 10 kV и 20 kV. Например: САХЕкТ, СХЕкТ и др.

Повече информация...


Студеносвиваеми муфи за 1-жилни кабели с пластмасова изолация за напрежение 10 kV и 20 kV

 

Муфата е конструирана за 1-жилни екранирани кабели с пластмасова изолация за напрежение 10, 15 и 20 kV с екран от телове, ленти или алуминиев ламинат. Например: САХЕкТ, САХЕмТ, NA2XS2Y, YHAKXS, XUHAKXS, AXEKVCEY, CXEKVCEY, N(A)2XSY, XHE 49, XHP 48, EHP 48, N(A)2XS(F)2Y.

Повече информация...

Преходни муфи за кабели с пластмасова изолация към 3-жилни кабели с хартиени-импрегнирана изолация в обща метална обвивка за напрежение 6 KV, 10 kV и 20 KV

 

Муфите са конструирани за 3-жилни хартиено-маслени кабели с обща метална обвивка към екранирани едно- или трижилни кабели с пластмасова изолация за напрежение 6 kV и 10 kV. Например: АСБ – САХЕкТ.

Повече информация...

Преходни муфи за кабели с пластмасова изолация към кабели с хартиено-импрегнирана изолация с отделно пооловени жила за 20/35кV

 

Муфите са конструирани за 1- или 3-жилни кабели с хартиено- импрегнирана изолация с отделно пооловени жила към 1- или 3-жилни кабели с пластмасова изолация за напрежение 20 и 35 kV.Например : АОСБ – САХЕкТ

Повече информация...