Guroflex - муфи за ниско напрежение, заливни


Guroflex-заливни съединителни муфи за пластмасови кабели с жила до 25 mm2 за напрежение до 1 kV
Модел Мярка
Съединителни муфи за пластмасови кабели с жила до 25 mm2 до 1kV бр.

Каталог   


Guroflex-заливни разклонителни муфи за пластмасови кабели с жила до 25 mm2 за напрежение до 1 kV

Модел Мярка
BAV-2U-GD-MC25U -рм зал.1kV, 1,5-25/1,5-25mm?, 5ж.пл.каб., рк бр
BAV-2U-GD-КК2/5-рмз1kV,6-25(10-16)/6-16(2,5-6)mm?,5ж.пл.к,сб бр

Каталог


Guroflex-заливни разклонителни муфи за кабели с пластмасова изолация с жила от 35 до 240 mm2 за напрежение до 1 kV
Модел Мярка
Разклонителни муфи за кабели с пластмасова изолация с жила от 35 до 240 mm2 до 1kV  бр.

Каталог   


GUROFLEX – 2-компонентни, екологично чисти заливни смоли
Модел Мярка
GUROFLEX – 2-компонентни, екологично чисти заливни смоли бр.

Каталог