Кабелна арматура и аксесоари ВН


Композитни кабелни глави за монтаж на открито за напрежение от 123 kV до 170 kV
Модел Мярка
Outdoor Composite Termination for 123 kV up to 170 kV бр

Каталог


Сухи самоносещи се кабелни глави за монтаж на открито за напрежение до 145 kV
Модел Мярка
Dry Self-Supporting Outdoor Termination for 145 kV бр
Каталог

Кабелни глави за КРУ и трансформатори за напрежение от 72 kV до 170 kV
Модел Мярка
Switchgear and Transformer Termination for 72 kV up to 170 kV бр
Каталог

Сухи компактни кабелни глави за КРУ и трансформатори за напрежение от 72 kV до 170 kV

Модел Мярка
Dry Compact Switchgear and Transformer Termination for 72 kV up to 170 kV бр.

Каталог


Съединителни муфи и муфи с прекъсване на екрана за напрежение от 123 kV до 170 kV

Модел Мярка
Inline and Shield-Break Joint for 123 kV up to 170 kV бр.
Каталог