Кабелна арматура и аксесоари ВН

 

Tyco Electronics Каталог    ISO14001    ISO9001

Кабелна арматура и аксесоари ВН Каталог

Композитни кабелни глави за монтаж на открито за напрежение от 123 kV до 170 kV

 

Главите са конструирани за напрежение до 170 kV и за работа при най-сурови условия на околната среда. Могат да се монтират на кабели с пластмасова изолация с различна конструкция. Композитен корпус се произвежда с път на утечка до 50 mm/kV, което го прави подходящ за работа в най- замърсени райони с нива според IEC 60071-1 1996, IEC 60071-2 1996 и IEEE 1313.1-1996.

Повече информация...

Сухи самоносещи се кабелни глави за монтаж на открито за напрежение до 145 kV

 

Сухите самоносещи кабелни глави са проектирани за напрежение до 145 kV и работа при сурови климатични условия. Не се използвува масло или гел за пълнеж. Могат да се монтират на всякакви кабели с пластмасова изолация, като се внимава за металния екран и бронята. Корпусът е изработен от полимерен материал и има дълъг път на утечка, което осигурява работа във високо замърсени райони според стандартите IEC 60071-1 1996, IEC 60071 2 1996 и IEEE-1313.1-1996. Механическата якост на главите е идентична с тази на главите с композитен корпус. Главите се отделят лесно чрез щепселната си част и се състоят от изолационна част от епоксидна смола, защитена отвън с обвивка от директно отлят силиконов каучук с формирани стрехички. Поради късата кабелна разделка на щепселната част, времето за монтаж на главата е много кратко. Щепселната част е идентична с тази на добре познатите щепселни глави на Тайко за присъединяване на кабели към КРУ СрН.

Повече информация...

Кабелни глави за КРУ и трансформатори за напрежение от 72 kV до 170 kV

 

Кабелните глави са конструирани за напрежение до 170 kV и за монтаж в кабелните входове на КРУ с вакуум или елегаз. Те съответствуват на IEC 60859 и IEEE 1300 където са специфицирани профилите на повърхностите в мястото на връзка между главата и КРУ-то. Затова главите ще пасват на всяко КРУ, което съответствува на тези стандарти. Главите могат да работят в среда от SF6 (елегаз), но също и в среда от изолационни течности като трансформаторно масло. На върха на трансформаторните кабелни глави се монтира корона-щит, който осигурява защита на извода.

Повече информация...

Сухи компактни кабелни глави за КРУ и трансформатори за напрежение от 72 kV до 170 kV

 

Сухите компактни кабелни глави за напрежение 170 kV са конструирани за монтаж в кабелните въводи на КРУ с вакуум или елегаз. Те съответствуват на IEC 60859 и IEEE 1300 където са специфицирани профилите на повърхностите в мястото на връзка между главата и КРУ-то. Затова главите ще пасват на всяко КРУ, което съответствува на тези стандарти. За адаптиране към маслонапълнените кабелни глави, които също отговарят на IEC 60859 е предвиден адаптор. Главите могат да работят в среда от SF6 (елегаз) , но също и в среда от изолационни течности като трансформаторно масло. На върха на трансформаторните кабелни глави се монтира корона-щит, който осигурява защита на извода. Главите се отделят лесно чрез щепселната си част и се състоят от изолационна част от епоксидна смола. Изолаторът може да бъде монтиран от производителя на КРУ или трансформатора, като скъси по този начин времето за монтаж и намаля риска от замърсяване на кабелния въвод. В случай на къс кабелен край и поради малката дължина и тегло на щепселната част, тя може да се монтира наново от производителя на кабела, като допълнително намали времето за монтаж.

Повече информация...

Съединителни муфи и муфи с прекъсване на екрана за напрежение от 123 kV до 170 kV

 

Муфата е конструирана за напрежение до 170 kV и се състои от 3 компонента, изработени фабрично. Муфата е подходяща за всички видове кабели с пластмасова изолация, като се обръща внимание на типа екран и броня.

Повече информация...