Кабели и Проводници

СИЛОВИ КАБЕЛИ

Силови кабели, неразпространяващи горенето


« обратно

СВБВн/А

СВБВн/А

Стандарт: ФН КИ 02-001-96

Описание:

Cu жила • PVC изолация • Броня от ст. ленти • PVC обвивка

Приложение:

Бронираните контролни кабели са предназначени за контролни, сигнални вериги и вериги за управление за номинално напрежение 0.6/1 kV при честота 50Hz. Кабелите са с понижена горимост, неразпространяващи горенето и са за неподвижен монтаж по трасета с неограничена разлика в нивата, за полагане, в кабелни канали, тунели, траншеи, тръби, шахти върху скари и лавици на обекти изискващи локализиране и неразпространение на горенето и по-добра механическа защита.


Конструкция на кабела

Технически данни

Конструкция Съгласно ФН КИ 02.001-96 Сечение на проводника,мм?
Клас 1

1.5 и 2.5
Токопроводимо жило медни жила, клас 1 или клас 2 по БДС 904-84 R на проводника съгласно изискванията на БДС 904-84
Изолация PVC нормален компаунд или с понижена горимост Номинално напрежение
0.6/1 кV
Максимално напрежение 1.2 кV
Вътрешна обвивка PVC компаунд с
понижена горимост
Изпитвателно напрежение
променливо
или постоянно

4kV
12kV
Броня от две стоманени ленти Температурен обхват
при полагане и монтаж - мин.
при експлоатация и съхранение:


-5° C

-30° C до +50° C
Обвивка PVC компаунд с понижена горимост Допустима раб.температура на токопроводимите жила +70° C
Макс.допустима.раб.тем. в режим на късо съединение,
за не повече от 5 секунди е
+160° C
Цвят черен Неразпространение на горенето- изпитване БДС IEC 332-3
Категория А
Цвят на изолацията на жилата черен с цифрова маркировка на жилата или черен с цифрова маркировка на жилата и жълто-зелено жило във външния повив Минимален радиус на огъване 10 х външния диаметър на кабела

 Конструктивни данни СВБВн/А 0.6/1 kV