Кабели и Проводници

СИЛОВИ КАБЕЛИ

Силови кабели, неразпространяващи горенето


« обратно

СВБВн/А

СВБВн/А

Стандарт: ФН КИ 02.001-96

Описание:

Cu жила • PVC изолация • Броня от ст. ленти • PVC обвивка

Приложение:

Силовите бронирани кабели са предназначени за пренасяне и разпределение на електрическа енергия при номинално напрежение U0/U 0.6/1 kV, честота 50Hz. Кабелите са с понижена горимост, неразпространяващи горенето и са за неподвижен монтаж по трасета с неограничена разлика в нивата, за полагане, в кабелни канали, тунели, траншеи, тръби, шахти върху скари и лавици на обекти изискващи локализиране и неразпространение на горенето и по-добра механическа защита.

Характеристики:


Цвят на изолацията на жилата на кабелите:


2 - жилни 3 - жилни 4 - жилни
Син, Кафяв Черен, Сив, Кафяв или
Жълтозеле, Син, Кафяв
Син, Кафяв, Черен, Сив или
Жълтозелен, Кафяв, Черен, Сив

Конструкция на кабела

Технически данни

Конструкция Съгласно ФН КИ 02.001-96 Сечение на проводника,мм?

Клас 1
Клас 2


от 1.5 до 16
от 25 до 500
Токопроводимо жило медни жила, клас 1 или клас 2 по БДС 904-84 R на проводника съгласно изискванията на БДС 904-84
Изолация PVC нормален компаунд или с понижена горимост Номинално напрежение
0.6/1 кV
Максимално напрежение 1.2 кV
Вътрешна обвивка PVC компаунд с
понижена горимост
Изпитвателно напрежение
променливо
или постоянно

4kV
12kV
Броня от две стоманени ленти Температурен обхват
при полагане и монтаж - мин.
при експлоатация и съхранение:


-5° C

-30° C до +50° C
Обвивка PVC компаунд с понижена горимост Допустима раб.температура на токопроводимите жила +70° C
Макс.допустима.раб.тем. в режим на късо съединение,
за не повече от 5 секунди е
+160° C
Цвят черен Неразпространение на горенето- изпитване БДС IEC 332-3
Категория А
Минимален радиус на огъване 10 х външния диаметър на кабела

 Конструктивни данни СВБВн/А 0.6/1 kV