Кабели и Проводници

СИЛОВИ КАБЕЛИ

Силови кабели с XLPE изолация за въздушно окачване


« обратно

CCX/CCSX-20kV

СCХ / СCSX - 20kV

Стандарт: БДС ЕN 50397-1/06

Описание:

Al жила • XLPE изолация

Приложение:

Проводниците с покритие от XLPE са за въздушни електропроводи за пренасяне и разпределение на електрическа енергия за номинално напрежение 12/20 kV , максимално 24 kV и честота 50 Hz .
Проводниците с покритие от XLPE са с повишена устойчивост към повреди от удар на проводниците един в друг, временен допир до дървета, случайно и краткотрайно докосване на падащи дървета храсти и птици и оптимизиране пространството за изграждане на В.Л. за даден терен.


Конструкция на проводника

Технически данни

Конструкция Съгласно БДС EN 50397-1/06       Допустима работна
температура
90° C при продължителна работа
Токопроводими
жила
-от алуминиева сплав многожични тип АL3 съгласно БДС EN 50182/03
-съставни жички  в съответствие на
БДС EN 50183/03
Допустима температура
в режим на К.С
 
250° C за времетраене до 5s
Изолация XLPE с (2.5+/-0.5)% сажди) Ном. напрежение  АС Uo/U    12/20 kV
Допълнителни елементи за надлъжна водоустойчивост по жилото За CCX …-Al3 W - по жилото се включват водоблокиращи елементи – прахови или лентови
За CCSX  …-Al3  W
  - по жилото надлъжно се полага полупроводима водонабъбваща лента
Maх.доп.AC пренапрежение  не повече от 24  kV
Маркировка CCX  …-AlW  с надлъжна водустойчивост по жилото
CCSX  …-AlW  с полупроводим слой и надлъжна водоустойчивост по жилото
Мин. радиус на огъване
10xD на изолирания проводник
Цвят Черен Изпитвателно напрежение Рутинно изпитване 100% на покривката (spark test):
a.c. 0.7*U
d.c.0.7*U
Изпитване на образец във вода
Изборно 20 kV - 15 min
Типово 20 kV - 3 часа
Температура на полагане не по ниска от - 20° C препоръчителна 15 ° C

 Конструктивни и технически характеристики