Кабели и Проводници

СИЛОВИ КАБЕЛИ

Силови кабели средно напрежение


« обратно

СХЕкТ

СХЕкТ / САХЕкТ

Стандарт: БДС 2581-86

Описание:

Cu / Al жила • XLPE изолация • Cu екран • PVC обвивка

Приложение:

Едножилните кабели с изолация от омрежен полиетилен (XLPE) са предназначени за пренасяне и разпределение на електрическата енергия с ном. напрежение Uo/U 3.6/6; 6/10; 12/20; 18/30; 20/35 kV и честота 50 Hz в градските и селищни електрически мрежи и за електрозахранване на трансформаторни подстанции, малки и средни промишлени предприятия.
Приложими са в разпределителни уредби, електроцентрали и промишлени системи.
Кабелите са за неподвижен монтаж по трасета с неограничена разлика в нивата, за полагане в закрити помещения, в кабелни канали, тунели и шахти върху скари и лавици, директно в земя-изкоп и на открито под навес.


Конструкция на кабела

Технически данни

Конструкция съгласно БДС 2581-86 R на проводника при 20° C съгласно БДС904(IEC60228) кл.2
Токопроводимо жило Сu и Al многожични уплътнени по БДС 904 (IEC60228) кл.2 Допустима работна
температура
90° C при продължителна работа
Изолация XLPE компаунд Допустима температура
в режим на К.С.
130° C за времетраене до
5 сек.
Ном. напрежение Uo/U 3.6/6; 6/10; 12/20; 18/30; 20/35kV
Вътрешен полупроводим слой полупроводим XLPE компаунд Изпитвателно напрежение
AC (») - 5 min
DC (=) - 15 min
3.6/6; 6/10; 12/20; 18/30; 20/35kV
11kV; 15kV; 30kV;  45kV; 50kV
29kV; 48kV; 96kV; 144kV; 160kV
Maх.доп. напрежение съответно за Uo/U
не повече от
3.6/6; 6/10; 12/20; 18/30; 20/35kV
7.2kV;12kV; 24kV; 36kV; 42kV
Метален екран Cu жици концентрично положени и една контактна спирала от Cu лента с дебелина 0.1мм Мин. радиус на огъване 15xD на готовия кабел
Температура на полагане не по ниска от минус 5° C
Външен полупроводим слой полупроводим XLPE компаунд Температура на експлоатация от -30° C до 50° C
Цвят червен Мах. доп. усилие на опън при полагане в N
където: n-бр.на жилата и S-сечение на жилата в mm
с Al жила - 30*n*Sжило
с Cu жила - 50*n*Sжило
Разделителен слой слой от пластмасова лента Ниво на частични разряди при 2*Uo max. 5 pC
Обвивка PVC компаунд тип П-5

 Конструктивни данни СХЕкТ, САХЕкТ 3.6/6; 6/10; 12/20; 18/30; 20/35 kV