Кабели и Проводници

СИЛОВИ КАБЕЛИ

Силови кабели, неразпространяващи горенето


« обратно

САВВн/А

САВВн/А

Стандарт: ФН КИ 02.001-96

Описание:

Al жила • PVC изолация • PVC обвивка

Приложение:

Кабелите са предназначени за пренасяне и разпределение на електрическа енергия при номинално напрежение U0/U 0.6/1 kV, честота 50Hz. Кабелите са с понижена горимост, неразпространяващи горенето и са за неподвижен монтаж по трасета с неограничена разлика в нивата, за полагане, в кабелни канали, тунели, траншеи, тръби, шахти върху скари и лавици на обекти изискващи локализиране и неразпространение на горенето.

Характеристики:


Цветна маркировка
Брой на
жилата
Цвят на жилата
без жълто-зелено
Цвят на жилата
със жълто-зелено
1 произволен цвят -
2 черен, син -
3 черен, син, кафяв жълто-зелен, черен, син
4 черен, син, кафяв, черен жълто-зелен, черен, син, кафяв
5 черен, син, кафяв, черен, черен жълто-зелен, черен, син, кафяв, черен

Конструкция на кабела

Технически данни

Конструкция Съгласно ФН КИ 02.001-96 Сечение на проводника,мм?

Клас 1
Клас 2


от 2.5 до 50
от 50 до 500
Токопроводимо жило алуминиеви жила, клас 1 или клас 2 по БДС 904-84 R на проводника съгласно изискванията на БДС 904-84
Изолация PVC нормален компаунд или с понижена горимост Номинално напрежение
0.6/1 кV
Максимално напрежение 1.2 кV
Вътрешна обвивка PVC компаунд с
понижена горимост
Изпитвателно напрежение
променливо
или постоянно

4kV
12kV
Температурен обхват
при полагане и монтаж - мин.
при експлоатация и съхранение:


-5° C

-30° C до +50° C
Обвивка PVC компаунд с понижена горимост Допустима раб.температура на токопроводимите жила +70° C
Макс.допустима.раб.тем. в режим на късо съединение,
за не повече от 5 секунди е
+160° C
Цвят черен Неразпространение на горенето- изпитване БДС IEC 332-3/82 Категория А
Минимален радиус на огъване 10 х външния диаметър на кабела

Обозначение
С- силов  кабел
А- алуминиеви жила
В- изолация от ПВХ
Вн- обвивка от ПВХ с понижена горимост

 Конструктивни данни САВВн/А 0.6/1 kV