Кабели и Проводници

СИЛОВИ КАБЕЛИ

Силови кабели с XLPE изолация за въздушно окачване


« обратно

AL/R

Al/R

Стандарт: NF C 33-209

Описание:

Al жила • XLPE изолация

Приложение:

Силовите кабели с изолация от омрежен полиетилен (XLPE) за въздушно окачване са предназначени за електрически инсталации в променливотокови мрежи за ном.напрежение Uo/U 0.6/1 kV или в постояннотокови мрежи с максимално напрежение спрямо земя 0.9 кV.
Кабелите с носещ нулев проводник изграждат мрежи в градски и селски зони, а кабелите самоносещ тип изграждат разклонителите мрежи в тези зони.
Кабелите за въздушно окачване може да се използуват в различни видове инсталации: по фасади свободно висящи; между стълбове; по фасади неподвижно фиксирани; към дървета и мачти. Допуска се пресичане на горски площи без изсичане и поддържане на просеки.
    -При кабелите с носещо нулево жило целият сноп се окачва и носи от носещия проводник, който е от алуминиева сплав.
    - При самоносещите конструкции окачването и носенето на целия сноп се осъществява от фазните изолирани проводници.
В сноповете мoже да бъдат включени един или два допълнителни проводника за обществено осветление и контролна двойка.


Конструкция на кабела

Технически данни

Конструкция Съгласно NF C 33-209 R на проводника 20° C съгласно NF C 33-209
Токопроводимо
жило
-фазни(основни) М
-нулево (носещо) N
-допълнителни за осветление R
Al многожични уплътнени или неуплътнени по NF C 33-209 многожично от алуминиева сплав по NF C 33-209
Al многожични уплътнени или неуплътнени по NF C 33-209
Допустима работна
температура
90° C при продъл.жителна работа
Допустима температура на претоварване 130° C за време до 100h /год
Допустима температура в режим на К.С 250° C за времетраене до 5s
Изолация XLPE с мин 2% сажди Maх.доп.пренапрежение не повече от:

1.2 kV
Изпитвателно напрежение:
АC -15 min
DC - 15 min


4 kV
10 kV
Усукване в кабел
(кабелни конструкции)
Конструкциите усукани в сноп включват:
- фазни(основни)изолирани жила ( М )
- нулево носещо изолирано жило ( N )
-едно, две или три допълнителни изолирани жила за осветление ( К )
Температура на полагане не по ниска от - 10° C
препоръчителна 15 ° C
Цвят черен Мин. радиус на огъване - 18xD на готовия кабел
Маркировка релефна и с боя:
- фазни ( М ) - с цифри 1;2;3
- носещо нулево жило ( N )-ELKABEL NF C 33-209
- допълнителни жила за осветление ( К ) - EP1 и EP2
Съпротивление на жилата при 20° C 16 -1.91 ?/км   
70-0.443?/км;
25 -1.20 ?/км;  
95-0.320 ?/км;
35 - 0.868 ?/км; 
120-0.253 ?/км;
50 - 0.641 ?/км;  
150-0.206 ?/км;
54.6Alm-0.63 ?/км;
70Alm-.5 ?/км;
95Alm- 0.343 ?/км
Мин.сила на скъсване на нулевото носещо въже
за 54.6 - 16.6кN
за 70 - 20.50kN
за 95 - 27.50кN

 Конструктивни данни Al/R 0.6/1 kV