Адаптори за КРУ с изолация от SF6 за напрежение до 24 kV

 

Tyco Electronics Каталог    ISO14001    ISO9001

Адаптори Каталог

Универсални адаптори за КРУ с вакуум или елегаз

 

Разработени от Raychem две съединителни системи към проходни изолатори: EN 50181 тип С (400/630А) и тип А (250А) за SF6 – КРУ с изолация от елегаз.

Повече информация...

Изолирани Т-адаптори и прави адаптори за КРУ с вакуум или елегаз с проходни изолатори по EN-50181 тип С (400/630 А), 10 кV и 20 кV

 

За проходни изолатори по EN 50181 тип C (400/630А): Изолираните адаптори RICS и RCAB (630А), съвместими с кабелните глави на Raychem, прилагат се при кабели с пластмасова и хартиено-импрегнирана изолация, едножилни и трижилни.

Повече информация...

Екранирани разглобяеми Т-адаптори, за КРУ с вакуум или елегаз с проходни изолатори по ЕN-50181 тип С (400/630 А), 10kV, 20kV и 35kV

 

За проходни изолатори по EN 50181 тип C (400/630А): Екранираните адаптори RSTI са предназначени за присъединяване на кабели с пластмасова изолация, без използване на кабелни глави.

Повече информация...

Екранирани Г-адаптори и прави адаптори за КРУ с вакуум или елегаз с проходни изолатори съгласно ЕN-50181 тип А (250 A),10 kV и 20 kV

 

За проходни изолатори по EN 50181 тип А (250А): Екранираните адаптори RSES и RSSS (250А) са напъхваеми кабелни глави за кабели с пластмасова изолация, проектирани за връзка между КРУ и трансформатор.

Повече информация...