Кабели и Проводници

СИЛОВИ КАБЕЛИ

Силови кабели високо напрежение


« обратно

A2XSY-ELFILT-75kV

A2XSY-ELFILT 75 kV

Стандарт: IEC 60840/IEC 60502

Описание:

Al жило • XLPE изолация • Cu екран • PVC обвивка

Приложение:

Кабелите са предназначени за захранване на електростатични филтри до 75 kV. Кабелите са за неподвижен монтаж по трасета с неограничена разлика в нивата, за полагане в закрити помещения, в кабелни канали, тунели и шахти върху скари и лавици, директно в земя-изкоп и на открито под навес


Конструкция на кабела

Технически данни

Конструкция Съгласно IEC 60502/IEC 60840
Алуминиево жило -кръгло многожично уплътнено
- номинално сечение
-диаметър
mm? 50
mm 8.2
Токопроводимо жило съгласно IEC 60228 клас 2 и VDE 0295 клас 2 Дебелина изолация mm  9.0
Дебелина обвивка mm 2.5
Вътрешен полупров. слой полупроводим XLPE компаунд Сечение на металния екран mm?   16
Външен диаметър прибл mm 37.2
Изолация XLPE тип DIX8 Маса на жилото kg/km  131
Маса на кабела kg/km   1297
Външен полупров. слой съгласно VDE 0276 полупроводим XLPE компаунд Радиус на огъване
единично огъване
m    0.65
сm  min 60
Метален екран Cu проводници с диаметър
мин. 0.5 мм концентрично
Ел. съпротивление на жилото при DC и 20° C ?/km 0.641
Ел. съпротивление на екрана при DC и 20 ° C ?/km 1.15
Разделителен слой пластмасови ленти Ел. съпротивление  на изолацията                
M?.km    1*105
Работен капацитет µF/km 0.1387
Обвивка PVC  компаунд
тип  ST2 по IEC 60502
Макс. допустима темп. на околната  среда ° C 90
Изпит. напр. /15 мин/
AC ток
DC ток

kV 70
kV 225
Цвят червен Частични разряди при U=50 kV max. pC 5
Диелектрични загуби / tg ? /, мах. нарастване на tg ? /?tg ?/
U между 15–38 kV
U между 38–89 kV
30.104

10.104
10.104