Кабели и Проводници

СИЛОВИ КАБЕЛИ

Силови кабели ниско напрежение с PE и XLPE изолация


« обратно

2XYRaY/A2XYRaY

2XYRaY / A2XYRaY

Стандарт: IEC 60502-1

Описание:

Cu/Al жила • XLPE изолация • PVC обвивка • Броня от Al телове • PVC обвивка

Приложение:

Кабелите са предназначени за пренасяне и разпределение на електрическа енергия при номинално напрежение U0/U 0.6/1 kV, честота 50Hz. Кабелите са с понижена горимост, неразпространяващи горенето и се използват в електроцентрали, промишлени инсталации, за улично осветление, битови електрически консуматори, в разпределителни мрежи и др. Тези кабели намират приложение предимно при вътрешни инсталации в кабелни канали на открито, на закрито, под земята, когато се търси по-добра механическа защита и защита срещу случаен контакт при настъпили увреждания.


Конструкция на кабела

Технически данни

Конструкция Съгласно IEC 60502-1 R на проводника при 20° C Съгласно IEC 60228
Токопроводимо жило Cu и  Al по IEC 60228
Изолация XLPE компаунд Допустима работна
температура
90° C при продължителна работа
Обща обвивка екструдиран полимерен компаунд Допустима температура
на претоварване
130° C за време до 100h годишно
Броня от Al жици концентрично положени Допустима температура
в режим на К.С.
250° C за времетраене до
5 сек.
Обвивка PVC компаунд тип ST2 Ном. напрежение Uo/U 0.6/1 kV
Макс. доп. напрежение не повече от
1.2 kV
Изпитвателно напрежение АC - 5 мин. между жила - 3.5 кV
между жила и броня - 3.5 кV
Цвят Черен Мин. радиус на огъване
- 15xD на готовия кабел
Температура на полагане не по ниска от 0 ° C
Температура на експлоатация от -30° C до +50° C

 Конструктивни данни 2XYRaY , A2XYRaY 0.6/1 kV