Кабели и Проводници

СИЛОВИ КАБЕЛИ

Силови кабели, неразпространяващи горенето


« обратно

2XYRaY-FR/A2XYRaY-FR

2XYRaY-FR / A2XYRaY-FR

Стандарт: IEC 60502-1 / IEC 60332-3

Описание:

Cu/Al жила • XLPE изолация • PVC обвивка • Броня от Al телове • PVC покривка с понижена горимост

Приложение:

Кабелите са предназначени за пренасяне и разпределение на електрическа енергия при номинално напрежение U0/U 0.6/1 kV, честота 50Hz. Кабелите са с понижена горимост, неразпространяващи горенето и се използват в електроцентрали, промишлени инсталации, за улично осветление, битови електрически консуматори, в разпределителни мрежи и др. Тези кабели намират приложение предимно при вътрешни инсталации в кабелни канали на открито, на закрито, под земята, когато се търси по-добра механическа защита и защита срещу случаен контакт при настъпили увреждания.


Конструкция на кабела

Технически данни

Конструкция Съгласно IEC 60502-1 R на проводника при 20° C Съгласно IEC 60228
Токопроводими жила Cu и Al по IEC 60228 Допустима работна
температура
90° C при продължителна работа
Изолация XLPE компаунд Допустима температура
в режим на К.С.
250° C за времетраене до
5 сек.
Допустима температура на претоварване 130° C за време до 100h годишно
Обща обвивка PVC с понижена горимост Ном. напрежение Uo/U 0.6/1 kV
Макс. доп. напрежение не повече от 1.2 kV
Броня от Al жици концентрично положени Изпитвателно напрежение:
АС-5 мин.
между жила - 3.5 кV
между жила и броня - 3.5 кV
Обвивка PVC с понижена горимост Мин. радиус на огъване


15xD на готовия кабел
Цвят черен Температура на
-полагане
-експлоатация

не по ниска от 0 ° C
от минус 30 до 50° C
Неразпространение нана горенето- изпитване БДС IEC 332-3/82
Категория A

 Конструктивни данни 2XYRaY-FR , A2XYRaY-FR 0.6/1 kV