Кабели и Проводници

СИЛОВИ КАБЕЛИ

Силови кабели средно напрежение


« обратно

2XSY/N2XSY/A2XSY/NA2XSY

2XSY / N2XSY / A2XSY / NA2XSY

Стандарт: IEC 60502-2 / DIN VDE 0276-620

Описание:

Cu / Al жила • XLPE изолация • Cu екран • PVC обвивка

Приложение:

Едножилните кабели с изолация от омрежен полиетилен (XLPE) са предназначени за пренасяне и разпределение на електрическата енергия с ном. напрежение Uo/U 6/10; 12/20; 18/30 kV и честота 50 Hz в градските и селищни електрически мрежи и за електрозахранване на трансформаторни подстанции, малки и средни промишлени предприятия.
Приложими са в разпределителни уредби, електроцентрали и промишлени системи.
Кабелите са за неподвижен монтаж по трасета с неограничена разлика в нивата, за полагане в закрити помещения, в кабелни канали, тунели и шахти върху скари и лавици, директно в земя-изкоп и на открито под навес.

Характеристики:


- Кабелите с изолация от XLPE са висококачествени, надеждни и безопасни през времето на експлоатацията им. XLPE изолацията има добри топлинни характеристики и издържа механични натоварвания при полагането.
- XLPE изолацията има ниски диелектрични загуби и издържа на висока електрическа напрегнатост.
- Трислойната изолационна система състояща се от: проводим слой по жилото – XLPE изолация -  проводимия слой над изолацията и технологичния процес на трислойно екструдиране, гарантират електрическите характеристики и ниско ниво на частични разрчди при 2Uo ? 5 pC/2 рC.


Конструкция на кабела

Технически данни

Конструкция Съгласно IEC 60502-2
VDE 0276-620
Допустима работна
температура
90° C при продължителна работа
Токопроводимo жилo Сu и Al многожични уплътнени
по IEC 60228 кл.2 и VDE 0295 кл.2
Вътрешен
полупроводим слой
полупроводим XLPE компаунд Допустима температура
на претоварване
130° C за време до 100h годишно
Изолация XLPE компаунд тип DIX 8 по VDE 0276 Допустима температура
в режим на К.С.
250° C за времетраене до
5 сек.
Външен полупроводим слой полупроводим XLPE компаунд и полупроводима лента (VDE) или полупроводим XLPE компаунд (IEC) Ном. напрежение Uo/U 6/10;   12/20;   18/30 kV
Метален екран Cu жици концентрично положени и една контактна спирала от Cu лента с дебелина 0.1мм Maх.доп. напрежение съответно за Uo/U
не повече от6/10;  12/20;  18/30 kV
12kV;  24kV;  36kV kV
Разделителен слой слой от пластмасови ленти Изпитвателно напрежение за Uo/U
AC (») - 5 min
DC (=) - 15 min


6/10;   12/20;   18/30 kV
21 kV;  42 kV;   63 kV kV
67 kV;  134 kV;   201 kV
Обвивка PVC тип  ST2 по IEC 60502
тип  DMV 6 по VDE 0276-620
Ниво на частични разряди при 2*Uo max. 5 pC/2 pC
Мин. радиус на огъване 15xD на готовия кабел
Цвят червен Температура на
-полагане
-експлоатация


не по ниска от минус 20° C
от -30° C до 50° C
Мах. доп. усилие на опън при полагане в N където: n-бр.на жилата и -S-сечение на жилата в mmс Al жила - 30*n*Sжило
с Cu жила - 50*n*Sжило

 Конструктивни данни 2XSY/N2XSY, A2XSY/NA2XSY 6/10; 12/20; 18/30 kV