Кабели и Проводници

СИЛОВИ КАБЕЛИ

Силови кабели, неразпространяващи горенето


« обратно

2XSYRaY-FR/A2XSYRaY-FR

2XSYRaY-FR / A2XSYRaY-FR

Стандарт: IEC 60502-2 / IEC 60332-3

Описание:

Cu жила • XLPE изолация • Cu екран • PVC обвивка • Броня Al телове • PVC обвивка с понижена горимост

Приложение:

Едножилните кабели с изолация от омрежен полиетилен (XLPE) са предназначени за пренасяне и разпределение на електрическата енергия с номинално напрежение Uo/U 6/10 kV и честота от 49 Hz до 61 Hz в градските и селищни електрически мрежи и за електрозахранване на трансформаторни подстанции, малки и средни промишлени предприятия.
Обвивките на тези кабели са от PVC компаунд с понижена горимост.
Приложими са в разпределителни уредби, електроцентрали и промишлени системи.
Кабелите са за неподвижен монтаж по трасета с неограничена разлика в нивата, за полагане в закрити помещения, в кабелни канали, тунели и шахти върху скари и лавици, директно в земя-изкоп и на открито под навес.Конструкция на кабела

Технически данни

Конструкция съгласно: IEC 60502-2 R на проводника при 20° C съгласно BS 6360(IEC60228) кл.2
Токопроводимo жилo Сu и Al многожични уплътнени по IEC 60228 кл.2 Допустима работна
температура
90° C при продължителна работа
Вътрешен
полупроводим слой
полупроводим XLPE компаунд Допустима температура
на претоварване
130° C за време до 100h годишно
Изолация XLPE компаунд Допустима температура
в режим на К.С.
250° C за времетраене до 5 сек.
Външен полупроводим слой полупроводим XLPE компаунд Ном. напрежение Uo/U 6.35/11 kV
Метален екран
върху всяка фаза
-I вариант - Cu ленти
положени с препокриване
-II вариант - Cu жици концентрично положени
Maх.доп. напрежение съответно за Uo/U
не повече от


12 kV          
Раздел. слой-възглавница PVC компаунд с понижена горимост Изпитвателно напрежение
AC (») - 15 min


25.5 кV
Броня от Аl жици концентрично положени Мин. радиус на огъване 15xD на готовия кабел
Обвивка PVC компаунд с понижена горимост Ниво на частични разряди при 12.5 kV мах 10pC
Цвят Черен или червен Температура на
-полагане
-експлоатация

не по ниска от минус 5° C
от -30° C до 50° C
Изпитвания
- за неразпространение на горенето
съгласно IEC 60502-2 IEC 60332-3 кат B(3.5l/m) и C(1.5l/m)

 Конструктивни данни 2XSYRaY-FR, A2XSYRaY-FR 6/10kV