Кабели и Проводници

СИЛОВИ КАБЕЛИ

Силови кабели средно напрежение


« обратно

2XSEYBY/A2XSEYBY

2XSEYBY / A2XSEYBY

Стандарт: IEC 60502-2

Описание:

Cu / Al жила • XLPE изолация • Cu екран • Броня ст. ленти • PVC обвивка

Приложение:

Трижилните кабели с изолация от омрежен полиетилен (XLPE) са предназначени за пренасяне и разпределение на електрическата енергия с ном. напрежение Uo/U 6/10kV; 12/20kV и 18/30 kV и честота 50 Hz в градските и селищни електрически мрежи и за електрозахранване на трансформаторни подстанции, малки и средни промишлени предприятия.
Приложими са в разпределителни уредби, електроцентрали и промишлени системи.
Кабелите са за неподвижен монтаж по трасета с неограничена разлика в нивата, за полагане в закрити помещения, в кабелни канали, тунели и шахти върху скари и лавици, директно в земя-изкоп и на открито под навес, когато е необходима по-добра механическа защита .


Конструкция на кабела

Технически данни

Конструкция съгласно IEC 60502 -2 R на проводника при 20° C съгласно  IEC 60228
Токопроводимo жилo Сu и Al многожични уплътнени по IEC 60228  Допустима работна
температура
90° C при продължителна работа
Вътрешен
полупроводим слой
полупроводим XLPE компаунд Допустима температура
на претоварване
130° C за време до 100h годишно
Изолация XLPE компаунд Допустима температура
в режим на К.С.
250° C за времетраене до
5 сек.
Външен полупроводим слой полупроводим XLPE компаунд Ном. напрежение Uo/U 6/10;   12/20;   18/30 kV
Метален екран върху всяка фаза сечение 1/3*Sном. на екрана
-I вариант - Cu ленти положени с препокриване
-II вариант - Cu жици концентрично положени и една контактна спирала от Cu лента с дебелина 0.1мм
Maх.доп. напрежение съответно за Uo/U
не повече от6/10;  12/20;  18/30 kV
12kV;  24kV;  36kV kV
Усукване в кабел Три изолирани и екранирани фази се усукват в кабел с филерно запълване и лентово укрепване Изпитвателно напрежение за Uo/U
AC (») - 5 min
DC (=) - 15 min


6/10;   12/20;   18/30 kV
21 kV;  42 kV;   63 kV kV
67 kV;  134 kV;   201 kV
Вътрешна обвивка PVC компаунд Мин. радиус на огъване 15xD на готовия кабел
Ниво на частични разряди при 2*Uo max. 5 pC
Външна обвивка PVC компаунд тип ST2 по IEC 60502 Температура на
-полагане -експлоатация


не по ниска от минус 5° C
от -30° C до 50° C
Цвят червен Мах. доп. усилие на опън при полагане в N където: n-бр.на жилата и -S-сечение на жилата в mmс Al жила - 30*n*Sжило
с Cu жила - 50*n*Sжило
Броня две стоманени ленти или две поцинковани стом. ленти

 Конструктивни данни 2XSEYBY, A2XSEYBY 6.10; 12/20; 18/30 kV