Кабели и Проводници

СИЛОВИ КАБЕЛИ

Силови кабели, неразпространяващи горенето


« обратно

2XSEYBY-FR/A2XSEYBY-FR

2XSEYBY-FR / A2XSEYBY-FR

Стандарт: IEC 60502-2 / IEC 60332-3

Описание:

Cu / Al жила • XLPE изолация • Cu екран • Броня ст. ленти • PVC обвивка с понижена горимост

Приложение:

Трижилните кабели с изолация от омрежен полиетилен (XLPE) са предназначени за пренасяне и разпределение на електрическата енергия с ном. напрежение Uo/U 6/10 kV и честота 50 Hz в градските и селищни електрически мрежи и за електрозахранване на трансформаторни подстанции, малки и средни промишлени предприятия.
Обвивките на тези кабели са от PVC компаунд с понижена горимост.
Приложими са в разпределителни уредби, електроцентрали и промишлени системи. Кабелите са за неподвижен монтаж по трасета с неограничена разлика в нивата, за полагане в закрити помещения, в кабелни канали, тунели и шахти върху скари и лавици, директно в земя-изкоп и на открито под навес, когато е необходима по-добра механическа защита .


Конструкция на кабела Технически данни
Конструкция съгласно: IEC 60502-2 R на проводника при 20° C съгласно: IEC 60228
Токопроводимo жилo Сu и Al многожични уплътнени по IEC 60228 Допустима работна
температура
90° C при продължителна работа
Вътрешен
полупроводим слой
полупроводим XLPE компаунд Допустима температура
на претоварване
130° C за време до 100h годишно
Изолация XLPE компаунд Допустима температура
в режим на К.С.
250° C за времетраене до
5 сек.
Външен полупроводим слой полупроводим XLPE компаунд и полупроводима лента Ном. напрежение Uo/U 6/10 kV    
Метален екран
върху всяка фаза
сечение 1/3*Sном. на екрана
-I вариант - Cu ленти, положени с препокриване
-II вариант - Cu жици концентрично положени и една контактна спирала от Cu лента с дебелина 0.1мм
Maх.доп. напрежение съответно за Um
не повече от


6/10 kV 
12 kV          
Усукване в кабел Три изолирани и екранирани фази се усукват в кабел с филерно запълване и лентово укрепване Изпитвателно напрежение за Uo/U
AC (») - 5 min
DC (=) - 15 min


6/10 kV
21 kV
67 kV
Външна обвивка PVC компаунд С понижена горимост Ниво на частични разряди при 2*Uo max. 5 pC
Вътрешна обвивка
(възглавница)
I–вариант -екструдиран  PVC компаунд с понижена горимост–кат A
II-вариант -екструдиран  PVC компаунд – кат. B и C
Мин. радиус на огъване 15xD на готовия кабел
Броня две стоманени ленти  или две поцинковани стом. ленти Температура на
-полагане -експлоатация

не по ниска от минус 5° C
от -30° C до 50° C
Цвят Черен или червен Изпитвания - за неразпространение на горенето съгласно IEC 60502-2, IEC 602332-3 кат A - 7l/m, кат B(3.5l/m) и C(1.5l/m)с Al

 Конструктивни данни 2XSEYBY-FR, A2XSEYBY-FR 6/10