Кабели и Проводници

СИЛОВИ КАБЕЛИ

Силови кабели, неразпространяващи горенето


« обратно

2XSEY-FR/A2XSEY-FR

2XSEY-FR / A2XSEY-FR

Стандарт: IEC 60502-2 / IEC 60332-3

Описание:

Cu/Al жила • XLPE изолация • Cu екран • PVC обвивка с понижена горимост


Приложение:

Трижилните кабели с понижена горимост са с изолация от омрежен полиетилен (XLPE) и са предназначени за пренасяне и разпределение на електрическата енергия с номинално напрежение Uo/U 6/10 kV и честота 50 Hz. Кабелите са екранирани и изработени с обвивка от PVC материали с понижена горимост. Приложими са в разпределителни уредби, електрически централи и подстанции. Кабелите са за неподвижен монтаж по трасета с неограничена разлика в нивата, за полагане в закрити помещения, в кабелни канали, тунели и шахти върху скари и лавици и на открито под навес.


Конструкция на кабела

Технически данни

Конструкция съгласно: IEC 60502-2 R на проводника при 20° C съгласно: IEC 60228
DIN VDE 0295
Токопроводимo жилo Сu и Al многожични уплътнени по IEC 60228 кл.2 Допустима работна
температура
90° C при продължителна работа
Вътрешен
полупроводим слой
полупроводим XLPE компаунд Допустима температура
на претоварване
130° C за време до 100h годишно
Изолация XLPE компаунд Допустима температура
в режим на К.С.
250° C за времетраене до
5 сек.
Външен полупроводим слой полупроводим XLPE компаунд и полупроводима лента Ном. напрежение Uo/U 6/10 kV    
Метален екран
върху всяка фаза
сечение 1/3*Sном. на екрана
-I вариант - Cu ленти, положени с препокриване
-II вариант - Cu жици концентрично положени и една контактна спирала от Cu лента с дебелина 0.1мм
Maх.доп. напрежение съответно за Um
не повече от


6/10 kV 
12 kV          
Усукване в кабел Три изолирани и екранирани фа-зи се усукват в кабел с филерно запълване и лентово укрепване Изпитвателно напрежение за Uo/U
AC (») - 5 min


6/10 kV
21 kV
Вътрешна обвивка I –вариант - запълване и обвивка от PVC сомпаунд  с понижена горимост – кат А
II-вариант- пълнеж и лентова обвивка - кат   В и С    
Мин. радиус наогъване 15xD на готовия кабел
Oбвивка PVC сомпаунд  с понижена горимост Температура на
-полагане -експлоатация

не по ниска от минус 5° C
от -30° C до 50° C
Цвят Черен или червен Изпитвания IEC 60502-2,IEC60332, IEC 60332-3
Неразпространение на горенето -кат. А - 7l/m
-кат. B(3.5l/m) и кат.С(1.5l/m )

 Конструктивни данни 2XSEY-FR, A2XSEY-FR 6/10 kV